Hoe een wijzigingsbeding zorgt voor flexibele arbeidsovereenkomsten

Hoe een wijzigingsbeding zorgt voor flexibele arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomst is het belangrijkste document in de relatie tussen een werknemer en werkgever. Niet vreemd want in dit document worden alle rechten plichten van beide partijen vastgelegd, bindende afspraken die voor beide partijen gelden gedurende de looptijd van de overeenkomst. Maar wat als de arbeidssituatie wijzigt en er een behoefte ontstaat om bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden te harmoniseren of om gemaakte afspraken af te stemmen op gewijzigde marktomstandigheden?

Een wijzigingsbeding biedt uitkomst
Het ligt uiteraard voor de hand dat een arbeidsovereenkomst niet eenzijdig door een werkgever en werknemer kan worden gewijzigd. Zoals ik aangaf is dit voor voornamelijk werkgevers niet altijd handig. Wat u wellicht niet wist is dat u deze beperking op een eenvoudige en legale manier kunt omzeilen. Dit doet u door in uw arbeidsovereenkomsten een wijzigingsbeding op te nemen waarmee u bevoegd wordt de overeenkomst tussentijds te wijzigen.

Handig maar geen card blanche
Het zou echter wel heel eenvoudig zijn om nu te stellen dat u hiermee volledig card blanche heeft. Aan het opnemen van een wijzigingsbeding zitten namelijk enkele voorwaarden. Ten eerste moet u met uw medewerkers vooraf het wijzigingsbeding schriftelijk overeengekomen zijn. Wilt u daarna aanspraak kunnen maken op een wijzigingsbeding dan is dit alleen mogelijk bij wijzigingen met een zwaarwegend belang. Maar niettemin kan het toch ontzettend handig zijn om een dergelijk wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomsten op te nemen. Stof tot nadenken dus!

Kortom…
Heeft u als werkgever een wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomsten opgenomen, dan is het belangrijk dat u dus weet in welke situaties u hier een beroep op kunt doen. Heeft u nog geen wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomsten opgenomen, dan is het juist wenselijk om dat in de toekomst wel te doen. Vindt u het lastig om hier een goede keuze in te kunnen maken? ZUID juristen adviseert u hier graag bij.

Auteur: Mr. Thei Iding

Lees meer artikelen uit deze serie:
Het concurrentie- en relatiebeding; nog slechts zeer beperkt toegestaan
Zo zorgt u dat een proeftijd ook geldig is