Van Intercedent tot Area Director: Leon van Giezen’s reis in arbeidsbemiddeling

Leon van Giezen vervult sinds 1 juli de rol van Area Director bij Wiertz Company – De Pooter. Hij werkt al bijna 20 jaar in de arbeidsbemiddeling. Zijn loopbaan heeft hem langs verschillende functies geleid, van intercedent tot algemeen directeur naar Area Director. Maar hoe zag die reis er uit, en hoe ziet de toekomst er voor hem en Wiertz Company uit?

Leon is geboren en getogen in Middelburg en woont daar nog steeds al te graag  met zijn twee lieve dochters. Naast zijn professionele leven heeft hij ook verschillende hobby’s vertelt hij ons. Hij vindt het ontzettend leuk om te koken en doet dit dan ook graag in zijn vrije tijd. Als hij nog een gaatje over heeft in zijn drukke agenda vindt Leon het leuk om te gaan sporten of in zijn tuin te werken. Maar het liefste besteedt hij zijn vrije tijd met zijn twee dochters, die 10 jaar en 13 jaar zijn. Hij erkent het belang van een goede balans tussen werk en vrije tijd, waarbij ontspanning en sporten essentieel zijn voor effectief werken.

Op persoonlijk en zakelijk gebied deelt Leon zijn trots op zijn veerkracht en het vermogen om met veranderingen om te gaan. Hij beschouwt dit als een cruciale vaardigheid, vooral in een branche waar verandering de enige constante factor is. Zakelijk gezien is hij trots op de manier waarop hij in zijn vorige rol de uitdagingen van de coronaperiode heeft aangepakt.

“We hadden tijdens de Covid-periode te maken met enorm hoog ziekteverzuim, dat hebben we met het hele team op weten te lossen door de verantwoordelijkheden daar te beleggen waar ze horen. Uiteindelijk is het omgezet naar een positieve sfeer en mindset, daar mogen we samen best trots op zijn.”

Leon vertelt ons wat meer over zijn reis, vanaf het startpunt van zijn carrière tot waar hij nu staat. Na zijn studie begon hij in 2004 als intercedent en maakte telkens een stap vooruit. Zo ging hij van (Senior) Intercedent naar Vestigingsmanager en van Regio manager naar manager sales om vervolgens de stap te maken te maken naar Algemeen Directeur. Hij was echter nooit bewust bezig met een volgende stap in zijn carrière. Één ding is zeker, al vanaf zijn studie probeert hij overal waar hij instapt een succes van te maken. Zijn aanpak is gebaseerd op vertrouwen, transparantie en het creëren van een band met werknemers.

“Ik probeer zoveel mogelijk transparant te zijn, energie en positiviteit te brengen dat gekoppeld is aan kennis en kunde. Dat maakt dat ik nog steeds dezelfde persoon ben als toen ik aan het begin van mijn carrière stond.”

De kennismaking met Wiertz Technical Solutions kwam per toeval tot stand via een gedeelde connectie. De eerste maanden als area director bij Wiertz Technical Solutions heeft hij ervaren als een periode van uitdaging en verandering. De focus lag op het integreren van twee werelden en het creëren van verbinding binnen het bedrijf. Hoewel het niet altijd gemakkelijk was slaagde hij erin om, door te luisteren en nieuwsgierig te zijn, samen met het team de gemeenschappelijke grond te vinden en de juiste koers te bepalen. Het creëren van draagvlak is daarvoor essentieel.  Gevraagd naar zijn missie en hoe de toekomst er voor hem uit gaat zien antwoordt Leon dat deze drieledig is. De eerste stap is inmiddels gezet; het zorgdragen voor een goede integratie van Wiertz Technical Solutions binnen Wiertz Company. De rebrandings campagne van oktober was een groot succes, daar is iedereen binnen de organisatie erg trots op.

“De volgende stap is het verder uitbouwen en aanbieden van de diensten vanuit alle Solutions van Wiertz Company in de regio. We kunnen in de vorm van cross-selling nu een veel breder pakket van dienstverlening aan onze klanten aanbieden” aldus Leon.

Als dat gerealiseerd is wordt het vizier gericht op de rest van het land. Met de formule van Wiertz Company en haar Solutions kunnen de diensten ook op andere plekken worden geïntroduceerd en verder uitgebouwd . “Hierbij blijven we de focus houden op kernwaarden zoals persoonlijke aandacht, betrokkenheid en resultaatgerichtheid zoals we altijd gedaan hebben “ zegt Leon. Tenslotte de laatste vraag aan Leon om Wiertz Technical Solutions in drie woorden te omschrijven, daarop antwoord hij het volgende: ”professioneel, specialistisch en gedreven”.

Leon van Giezen, Area Director bij Wiertz Company – De Pooter, belichaamt bijna twintig jaar ervaring in arbeidsbemiddeling met een sterke focus op werk-privébalans. Trots op zijn veerkracht, benadrukt hij de succesvolle omgang met Covid-gerelateerd ziekteverzuim en positieve sfeercreatie. Zijn loopbaan, gestart als intercedent in 2004, getuigt van toewijding en groei gebaseerd op vertrouwen en sterke relaties. De integratie van Wiertz Technical Solutions in Wiertz Company, met een geslaagde rebrandings campagne, vormt de eerste stap in zijn missie naar regionale en landelijke expansie met behoud van kernwaarden.