Infographic: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Infographic: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De WAB is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer en treedt 1 januari 2020 in werking. Het wetsvoorstel beoogt een herziening van de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht. 

Minister Koolmees van SZW wil met deze wet het aangaan van een vast contract aantrekkelijker maken voor werkgevers, zodat voor werknemers meer perspectief op zekerheid ontstaat. Ook wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten. Ook worden meer rechten toegekend aan oproepkrachten.

Klik op de afbeelding voor de hoofdpunten van de WAB.