Inmiddels 120 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag!

Inmiddels 120 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag!

Wiertz Foundation heeft met ingang van 1 januari van dit jaar gekozen voor een nieuwe koers: het daadwerkelijk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Na vier maanden maakt deze zelfstandige stichting de tussenbalans op. Inmiddels zijn er in de afgelopen jaren 120 werkzoekenden succesvol aan de slag gegaan.
Wiertz Foundation is zich er van bewust dat het vinden van een baan niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Terwijl wel iedereen het geluk verdient om talenten te kunnen ontplooien temidden van collega’s, succesvol te kunnen zijn, zich te ontwikkelen. En op eigen inkomsten te kunnen bouwen.

Voor wie het vinden van een baan niet vanzelfsprekend is wil Wiertz Foundation een steuntje in de rug zijn. Hiertoe maakt de stichting deel uit van MVO Platforms, zoeken we vacatures voor de doelgroepen, gaan we samenwerkingen aan met gemeenten en plaatsen we de doelgroepen concreet naar werk. Dit doen we samen met de professionals van Wiertz Company: mensen die zich dagelijks begeven te midden van de wereld van mens en werk. Wiertz Foundation jaagt aan, stimuleert, faciliteert, verbindt.

Begeleiding naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vraagt extra begeleiding van de consultants van Wiertz Company. Denk aan goede intakegesprekken, voorbereiding op sollicitatiegesprekken, begeleiding gedurende de werkzaamheden. Eventueel inventariseren welke aanvullende opleidingsbehoefte er is en het faciliteren hiervan. Ook kan het helpen de doelgroepen direct baangarantie te bieden middels een fase C overeenkomst.

Julian Freudenberg is voor Wiertz Company de casemanager participatiebevordering en de linking pin tussen Wiertz Foundation en het werkveld. Hij begeleidt de consultants die in het hele werkgebied dagelijks aan de slag zijn om de doelstelling te realiseren: het daadwerkelijk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Hiertoe zijn er contacten met werkzoekenden, werkgevers, overheden. “We zijn natuurlijk erg blij dat we de afgelopen jaren al aan de slag waren met de doelgroepen en dat we nu gedurende deze eerste maanden een extra impuls kunnen geven waardoor het aantal starters zal toenemen” aldus Julian Freudenberg.

De bestuursleden van Wiertz Foundation zijn ambassadeurs afstand arbeidsmarkt, ze bespreken het thema tijdens periodieke bestuursvergaderingen en bewaken de voortgang. Voorzitter is Wiertz Company’s founder Harm Wiertz. “Het gaat ons niet om de grote getallen” aldus Harm Wiertz, “iedere werkzoekende met een afstand die we aan een baan mogen helpen is er weer een. En dat we al zo’n mooi aantal succesvol konden bemiddelen stemt ons wel tevreden en smaakt naar meer”.

Meer weten over Wiertz Foundation?