Inspelen op een snel veranderende wereld

Inspelen op een snel veranderende wereld

De steeds verdergaande digitalisering van de samenleving heeft een grote impact op hoe wij leren, werken, communiceren en onze vrije tijd besteden. Nieuwe generaties betreden de arbeidsmarkt met hun eigen verwachtingen, dromen en kijk op de wereld. Wiertz Company speelt hierop in door tools en businessmodellen te ontwikkelen die passen in de snel veranderende wereld van mens en werk. Dit doet Wiertz Company sinds 2020 met Wiertz Digital Solutions.

Unieke klantervaringen
Voor Wiertz Digital Solutions is digitalisering nooit een doel op zich. De mens is steeds het vertrekpunt en het creëren en optimaliseren van unieke klantervaringen is het doel. Dit doen we door gebruik te maken van innovatieve technologieën en het sluiten van strategische partnerships. Luc Roos is als Start-up Manager verantwoordelijk voor de initiatieven van Wiertz Digital Solutions. Luc: “Doordat we ons steeds meer richten op online platformen en tools, sluiten we aan bij de belevingswereld van een jonge, met internet en mobiele telefoon opgegroeide, generatie die momenteel de arbeidsmarkt betreedt. Daarnaast zien we een steeds snellere acceptatie van online diensten en platformen in onze samenleving. De ontwikkelingen rond COVID-19 hebben
daar zeker ook aan bijgedragen. Vandaar dat we juist nu de tijd rijp achten om deze markt verder te betreden.”

Twee recente voorbeelden van tools die ontwikkeld zijn door Wiertz Digital Solutions zijn de onboarding game All Aboard Now en Wiertz Talent Tool. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een online platform dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan elkaar koppelt: Wiertz Direct.

Stay tuned!