Terug op koers: Ashley Schipper aan het woord over arbeidsparticipatie

Terug op koers: Ashley Schipper aan het woord over arbeidsparticipatie

Achter de schermen van Wiertz Company’s inzet voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt staat Ashley Schipper. In dit exclusieve interview, dat op 10 augustus 2023 plaatsvond, delen we een gesprek met Ashley. Ze vertelt openhartig over haar reis van 5.5 jaar bij Wiertz Company, haar diepgaande toewijding en betrokkenheid bij Wiertz Foundation.

Wat spreekt jou persoonlijk het meest aan in het werken met deze bijzondere werkzoekenden?

Deze groep vraagt om extra aandacht en begeleiding vergeleken met de reguliere werkzoekenden. Iemand die wat verder van de arbeidsmarkt afstaat, heeft zowel voorafgaand aan, tijdens als na de plaatsing behoefte aan meer aandacht en momenten van interactie. Ik geniet er echt van om iemand dat extra beetje persoonlijke aandacht te kunnen geven. Uiteindelijk geeft het zoveel meer voldoening wanneer je iemand op de juiste plek kunt laten schitteren.

Wat heeft je doen besluiten om deel te nemen aan het initiatief van Wiertz Foundation?

Sinds Wiertz Foundation de focus heeft verlegd naar het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kwam er vanuit de organisatie de vraag wie zich wilde inzetten voor deze bijzondere doelgroep. Ik had al ervaring met het werken met deze kandidaten. Zoals eerder benoemd gaf mij dit veel voldoening en besloot ik mij direct aan te melden.

Kun je iets meer vertellen over deze eerdere ervaring?

Ik werd benaderd door een jobcoach-organisatie in Heerlen. Ze vroegen of ik samen met Wiertz Company wilde kijken naar mogelijkheden om werk te vinden voor een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kandidaat had de juiste kwalificaties, maar vond het lastig om zijn plek te vinden bij een werkgever. Hij had wat moeite met communiceren en hij maakte een timide indruk. Ik vroeg me af of hij zou kunnen gedijen in een grote organisatie met veel werknemers. Na een aantal gesprekken met hem en de klant kregen we groen licht. Hij was ontzettend trots dat hij eindelijk weer aan het werk kon. Vandaag de dag werkt hij er nog steeds en dat vervult me natuurlijk met veel vreugde!

In hoeverre verschilt de begeleiding van deze doelgroep met de reguliere werkzoekenden en kun je het traject beschrijven?

Zoals ik eerder aangaf is het belangrijk dat er veel meer contactmomenten zijn. Denk aan regelmatige evaluatiegesprekken, maar ook aan een bezoekje aan de klant. Op die manier zie ik de klant en de werknemer regelmatig face to face. Ik vind het fijn om te peilen hoe het met ze gaat en om meer ondersteuning aan te bieden. Soms kan de communicatie met deze doelgroep uitdagend zijn. Het komt wel eens voor dat iemand niet reageert op een telefoontje, WhatsApp-bericht of een e-mail. Juist dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je toch met elkaar in contact blijft.

Waar liggen er volgens jou nog kansen en mogelijkheden voor Wiertz Foundation?

Wat ik waardeer is dat de organisatie sterke ondersteuning biedt. Jaarlijks zijn er meerdere workshops die ons voorzien van tools om effectiever met deze doelgroep om te gaan. Ik denk dat er ruimte is voor groei in de ondersteuning bij het vinden van geschikte kandidaten. Actievere samenwerkingen met gemeentes en andere organisaties zouden hierbij een verschil kunnen maken. Zij staan namelijk in veel gevallen direct in contact met de doelgroep.

Wanneer is het traject voor jou geslaagd?

Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen is in de eerste plaats hetgeen wat we willen bereiken met Wiertz Foundation. Bij mensen met een afstand gebeurt dit minder vaak dan bij de reguliere groep werkzoekenden. Elke plaatsing die wij kunnen uitvoeren is er één, en dat geeft mij enorm veel voldoening!

Wat wil je zelf bereiken met het werken met deze doelgroep, op korte en lange termijn?

De werkzoekenden moeten het gevoel hebben dat Wiertz Company écht voor hen klaarstaat. Dat wij altijd beschikbaar zijn en de persoonlijke aandacht kunnen geven die ze van ons verwachten. Op de lange termijn zou ik het geweldig vinden als er uiteindelijk een vast contract wordt aangeboden vanuit de klant. Dan wordt het succesverhaal nog groter dan het al was.