Is de werkgever verplicht overuren uit te betalen?

Is de werkgever verplicht overuren uit te betalen?

Maakt een medewerker regelmatig overuren? In sommige gevallen krijgt hij overwerk uitbetaald. Lees nauwkeurig wat er in de cao, het bedrijfsreglement of contract van de werknemer staat over het uitbetalen van overuren en leg de afspraken hierover vast.

Wat zegt de arbeidsovereenkomst?
Staat er in het contract van de werknemer dat u de gewerkte overuren uitbetaalt of in vrije tijd vergoedt? Dan moet u zich daar aan houden. Staat er in de arbeidsovereenkomst niets over vermeld? Dan is het altijd goed om de geldende cao te hanteren. Wellicht staat daar meer informatie in.

Wat zegt de cao?
Het komt vaak voor dat er in de cao (additionele) afspraken staan over het uitbetalen van overuren. Soms is er in de cao bepaald dat de werknemer meer uurloon ontvangt tijdens overwerk en/of worden de overuren opgeteld bij het vakantiesaldo.

Staan er in de cao of overeenkomst geen afspraken over de vergoeding van de overuren? Besef u als werkgever dan goed dat de werknemer in dat geval recht heeft op het normale uurloon over de gewerkte overuren.

Wat als u het salaris over de overuren niet betaald?
U kunt dan door de werknemer worden verplicht om het ontbrekende salaris alsnog uit te betalen. Hij moet dan wel richting u kunnen aantonen dat zijn overwerk daadwerkelijk noodzakelijk . Als het de eigen beslissing van de werknemer was om bijvoorbeeld eerder te gaan werken of langer op het werk te blijven, dan bent u als werkgever uiteraard niet verplicht om overuren te betalen.