Jorren I, stadsprins Kerkrade 2014

Jorren I, stadsprins Kerkrade 2014

Tijdens de op zondag 12 januari 2014 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936” is Jorren Sentjens uitgeroepen als 70e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als Jorren I.

Jorren Sentjens (22), zoon van Henk en Maryl Sentjens-Wiertz, broer van Thijmen en vriend van Maxime Bonnie, is inne Kirchröadsjer jong voor wie een jongensdroom uit komt. Zijn oom Harm zal op 1 februari a.s. de Sjwatse Kater in ontvangst nemen. Kortom, de stadsprins en zijn familie staan de komende weken volop in de schijnwerpers. De nieuwe heerser is er helemaal klaar voor.

Jorren is in het dagelijks leven werkzaam als intercedent bij Wiertz Personeelsdiensten. Het filiaal waar Jorren werkzaam is, Kerkrade, wordt de komende weken dan ook omgetoverd tot het prinslieje kantoer.

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-spróch:

Tsezame hei, tsezame op d’r maat.

Tsezame hü, en tsezame bis – deep – in de naat.

Op zondag 19 januari a.s. bestaat de gelegenheid om de nieuwe stadsprins van Kerkrade te feliciteren tijdens de Prinse-emfank in de Rodahal, die dit jaar bij wijze van uitzondering 2 uur vroeger start (aanvang 15.11 uur) omdat de jarige KVV die dag naast Jorren zal staan om de felicitaties in ontvangst te nemen voor haar 7×11 – jubileum.