Kabinet stelt Wet DBA uit tot 2020

Kabinet stelt Wet DBA uit tot 2020

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA): een van de ‘zorgenkindjes’ van het huidige kabinet. Zo heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aangegeven dat het kabinet de vervanger van de DBA pas per 1 januari 2020 van kracht wil laten gaan.

De Wet DBA was in mei 2016 de opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie. De Wet DBA bleek al snel een van de ‘zorgenkindjes’, die voor veel reuring zorgde. De Belastingdienst gaf daarom aan om de wet niet te handhaven tot juli 2018.

Het regeerakkoord 2017 gooide echter roet in het eten. Daarin is opgenomen dat de Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet. De opvolger van deze wet moet zzp’ers, en de partijen die met hen in zee gaan, garanderen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarnaast moet schijnzelfstandigheid worden tegengehouden.

Voor de vervanger van de Wet DBA zijn in het huidige regeerakkoord al de nodige nieuwe plannen aangekondigd. Binnenkort overlegt het kabinet hierover met de sociale partners en veldpartijen.