Komende week “week van de Limburgse Jongeren” bij Wiertz Personeelsdiensten

Komende week “week van de Limburgse Jongeren” bij Wiertz Personeelsdiensten

Onlangs beloofde de Limburgse uitzendorganisatie Wiertz Personeelsdiensten aan Mirjam Sterk dit jaar 500 Limburgse jongeren aan een baan te zullen helpen. Sterk is door het kabinet aangesteld als ambassadeur jeugdwerkloosheid. Het is van groot belang om jongeren zonder werk zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Ze beschikken immers over recente opleidingservaring die ze via een baan in de praktijk moeten brengen. Snelle aansluiting tussen opleiding en werk is dan van belang. Als toonaangevende Limburgse uitzendorganisatie met hart voor maatschappij en samenleving meende Wiertz Personeelsdiensten daarom actief aan de slag te moeten gaan voor Limburgse jongeren zonder werk. De organisatie doe dit door Limburgse werkgevers te vragen mee te doen en banen te creëren voor jongeren.

“We zijn nu over de helft van de actieperiode die loopt tot 31 december” zo laat Harm Wiertz weten, “en we liggen mooi op schema”. Tot nu toe zijn er 420 jongeren aan een baan geholpen. “Natuurlijk vooral de verdienste van Limburgse werkgevers” meent Wiertz. “De actie wordt heel enthousiast ontvangen en men is zeer bereid om werk voor jongeren te scheppen. Dat de economie langzaam aantrekt helpt natuurlijk mee”.

De komende week begint de uitzendorganisatie met een forse eindspurt. “Onze belofte betrof werk voor 500 Limburgse jongeren maar het zou natuurlijk geweldig zijn indien we dat aantal zouden kunnen overtreffen” aldus de uitzendondernemer. In de week van 18 november organiseert het uitzendbureau de “week van de Limburgse jongeren” en die hele week staat in het teken van de actie. Vanuit iedere filiaal zijn er banenmarkten voor jongeren, sollicitatietrainingen en workshops en vinden er rondleidingen bij werkgevers plaats.