Let op deze 7 punten als je ontslag neemt

Let op deze 7 punten als je ontslag neemt

Sta je op het punt om ontslag te nemen, omdat je een nieuwe baan hebt bij een andere werkgever? Het is dan belangrijk om enkele regels te volgen. Hieronder hebben we zeven aspecten opgesomd, waar je rekening mee moet houden als je jouw contract opzegt.

1. Check de opzegtermijn
Als je ontslag wilt nemen, is het goed om de opzegtermijn in ogenschouw te nemen. Normaal gesproken is er sprake van een opzegtermijn van één maand. Het is altijd mogelijk dat hier in het contract of in de cao van wordt afgeweken. Houd jij je als werknemer niet aan de opzegtermijn, loop je het risico om een schadevergoeding te moeten betalen aan de werkgever.

Er is altijd nog een uitzondering op de regel, namelijk: ontslag nemen tijdens de proeftijd. Dan is er geen sprake van een opzegtermijn.

2. Zeg op voor het einde van de maand
Als je besluit om het contract op te zeggen, moet dit in de regel voor het einde van de maand gebeuren. Tenzij er een andere afspraak is opgenomen in jouw arbeidsovereenkomst.

3. Is het een must om de arbeidsovereenkomst schriftelijk op te zeggen?
Het is geen must om het contract schriftelijk op te zeggen. Het is ook mogelijk om dit mondeling te doen. Het is wel altijd handig om jouw opzegging per aangetekende brief te doen. Zo kun je bewijzen dat de werkgever de opzegging ook heeft gekregen.

4. Is het mogelijk om een tijdelijk contract voor bepaalde tijd op te zeggen?
Een tijdelijk contract voor bepaalde tijd eindigt op de datum zoals beschreven staat in de arbeidsovereenkomst. Wil je een contract voor bepaalde tijd toch tussentijds kunnen opzeggen, moet je een opzegbeding laten opnemen in de overeenkomst.

5. Vakantiedagen oppakken
Het komt vaak voor dat er aan het einde van het dienstverband nog vakantiedagen open staan. De werkgever kan jou in dat geval niet verplichten om deze op te nemen. Aan de andere kant kan jij het opnemen van vakantiedagen afdwingen. Hoogstens kun je een verzoek hiertoe indienen. Dit verzoek kan de werkgever vervolgens weigeren vanwege bedrijfseconomische redenen. Als het niet mogelijk is om de openstaande vakantiedagen op te nemen, is er maar één optie voor de werkgever: uitbetalen.

6. Wat te doen als er een concurrentiebeding in het geding is?
De werkgever kan altijd een concurrentiebeding laten opnemen in de arbeidsovereenkomst. In een contract voor bepaalde tijd gelden wel strenge voorwaarden voor de werkgever; hij moet dan zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen hebben.

Wil je ontslag nemen en begin je bij een andere werkgever? Dan kun je risico lopen met een concurrentiebeding. In de meeste gevallen zal de werkgever een boete op jou verhalen als je dit beding overtreedt. Het is daarom altijd raadzaam om een concurrentiebeding na te lijken kijken door een jurist, voordat je definitief besluit om ontslag te nemen.

7. Kan ik de opzegging nog terugdraaien?
Als je eenmaal jouw contract hebt opgezegd, is dit definitief. Er is geen mogelijkheid om dit terug te draaien, tenzij er sprake is van dwang, dwaling of bedrog. Bedenk je daarom ook altijd goed wat de consequenties zijn als je de arbeidsovereenkomst opzegt.