Meer focus op Recruitment

Meer focus op Recruitment

Afgelopen jaar stond het voortdurend in het nieuws: de vraag naar arbeid is nog nooit zo groot geweest als op dit moment. Tegelijkertijd is het aanbod van actieve baanzoekers nog nooit zo laag geweest. Die krapte hebben wij in het afgelopen jaar volop bij onze opdrachtgevers gevoeld. Zelfs tijdens corona bleef de vraag naar personeel hoog en hebben wij een groot aantal kandidaten bij onze opdrachtgevers  kunnen plaatsen. Ook een krappe arbeidsmarkt biedt volop kansen!

Om efficiënter en effectiever te kunnen werken bij het werven en plaatsen van onze kandidaten, leggen we sinds een aantal maanden nog meer focus op Recruitment. Een focus die in 2022 verder wordt uitgebreid en geoptimaliseerd. De afdeling Sales, Marketing en Communicatie (SMC) is versterkt met Jesse Jevsinak, die als Recruitment Marketeer verantwoordelijk is voor een zo hoog mogelijke instroom van kandidaten voor onze vacatures. Hij houdt zich onder andere bezig met het optimaliseren van het gebruik van jobboards en het aanhaken van nieuwe platformen. Verder zal Jesse zich bezig houden met het introduceren van ´marketing automations´ in het recruitmentproces om zo efficiënter te werk te gaan. Ook bewaakt  hij  de kwaliteit van onze vacatureteksten. Jesse kan op ieder moment benaderd worden om samen een succesvolle campagne voor de vacatures van onze opdrachtgevers op te starten.

Naast de versterking op SMC, is Recruitment sinds kort (gedeeltelijk) gecentraliseerd in onze organisatie. We beschikken nu over een centraal Recruitmentteam dat te allen tijde klaarstaat om aan de slag te gaan met de vacatures van onze Large Account klanten. De focus van het Recruitmentteam ligt vooral op de lokale Nederlandse markt maar kandidaten uit de overige Europese landen zijn ook van harte welkom. Zo werven we nu onder andere in Polen, Litouwen, Estland, Letland, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije, Portugal en Spanje. Met al die kandidaten zijn we steeds beter in staat om, op basis van de forecasts van onze klanten, zo goed mogelijk aan de personeelsvraag te kunnen voldoen.

Niklas Wiertz is als Recruitment & Bid Manager verantwoordelijk voor  Recruitment binnen onze organisatie. Samen met de afdeling SMC is hij voortdurend bezig om de laatste ontwikkelingen op het gebied van recruitment zo goed mogelijk te volgen en te implementeren binnen onze organisatie. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om vanaf 2022, binnen bepaalde teams in onze organisatie, gebruik te gaan maken van een Applicant Tracking System (ATS). Een ATS is een aanvulling op Easyflex waarmee we ons gehele wervings- en selectieproces kunnen beheren. Met die software zijn we in staat om ons kandidaat managementproces te versnellen en om de tijd totdat een vacature wordt ingevuld (Time-to-Hire) aanzienlijk te verkorten. Dat kan alleen door ook in de marketing en met behulp van nieuwe tools volop te vernieuwen. We houden jullie graag op de hoogte van alle ontwikkelingen die er plaatsvinden op Recruitmentgebied.