Meer werk voor uitzendkrachten

Meer werk voor uitzendkrachten

De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is ook in de laatste weken van vorig jaar sterk gegroeid. In de laatste vier weken van 2014 nam
het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren met 11 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de technische sectoren steeg
de vraag naar flexibel personeel fors. Daar was ruim 31 procent meer werk voor uitzendkrachten.