Meerwaarde bieden wanneer het nodig is

Meerwaarde bieden wanneer het nodig is

Vertrouwen, ontzorgen, proactief meedenken en samen kijken naar de beste oplossing; aspecten die essentieel zijn als het gaat om een gezonde samenwerking. Stichting SCHUNCK weet hier alles van, zeker gedurende de coronacrisis waar ze zich als culturele instelling midden in het oog van de storm begaf. We spraken hierover met de directeur van SCHUNCK, Kor Bonnema.

Groot hart voor cultuur
Iets meer dan twee jaar geleden vond SCHUNCK het tijd om te vernieuwen en zaken te doen met een andere partner. SCHUNCK voelde de urgentie om een partnership aan te gaan met een partij die paste bij het grillige verloop van haar culturele projecten. Naast de kwaliteit van de dienstverlening die Wiertz Company dag in dag uit levert, woog het grote hart voor cultuur absoluut mee in de keuze. Wiertz Company beschikt met Wiertz Foundation over een goededoelenstichting en verbindt zich aan mooie culturele uitingen. “Er is ook een klik met de founders Harm en Dionne Wiertz en CEO Roger Holtus. Dat zorgt voor een stevige basis en vertrouwensband.”

‘Juiste basis voor de toekomst’
De samenwerking tussen SCHUNCK en Wiertz Company stopt niet alleen bij het stukje payrolling en werving & selectie dat Wiertz Company voor haar rekening neemt met de specifieke oplossingen Wiertz Payroll Solutions en Wiertz Career Solutions. Nee, de bedrijfsculturen moeten ook passen bij elkaar en er moet sprake zijn van een absolute meerwaarde. Wiertz Company slaagt op alle aspecten met vlag en wimpel. “De tentoonstelling van Basquiat in 2019 is daar een mooi voorbeeld van. Daar zijn destijds afspraken over en weer over gemaakt, waar zowel SCHUNCK als Wiertz Company de voordelen van genoot. Dat is de juiste basis om te continueren in de toekomst.”

Corona en Wet Arbeidsmarkt in Balans
Ook de culturele sector heeft enorm geleden onder de coronacrisis. Terugkijkend op de coronacrisis geeft Kor Bonnema aan dat SCHUNCK er redelijk goed vanaf is gekomen. Mede dankzij de expertise en proactiviteit van Wiertz Company. “We legden de vraag op tafel hoe we vanuit de flexibele schil konden kijken naar creatieve oplossingen. Onder meer door de hulp van Wiertz Company hebben we ons daar goed doorheen geslagen.”

Daarnaast kwam de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) om de hoek kijken vanaf 1 januari 2020. Een enorme uitdaging voor SCHUNCK waar de kennis en kunde van Wiertz Company goed van pas kwam. “De samenwerking verloopt uitstekend”, beaamt Kor. “Er is vanuit Wiertz Company meegedacht over de financiële impact van de WAB en we hebben elkaar – hoewel we aan budgetgrenzen zijn gebonden – op een goede manier gevonden. Het gaat ten slotte toch om werknemers, waarvan sommigen al lang werkzaam zijn bij SCHUNCK. Daar wil je menselijk en voorzichtig mee omgaan. Dat is gelukt, en daar mogen we echt trots op zijn.”

Over SCHUNCK
Stichting SCHUNCK is een multidisciplinaire culturele instelling die een architectuurinstituut, een collectie hedendaagse beeldende kunst, een afdeling presentaties, een openbare bibliotheek en een muzieken dansschool met elkaar verenigt. Huizend in het Glaspaleis, een modernistisch Rijksmonument van architect Frits Peutz en in vier andere vestigingen in Heerlen.