Meet: International Solutions

Meet: International Solutions

Als Facility Manager International Recruitment ben ik verantwoordelijk voor het faciliteren van de huisvesting en het vervoer van de flexwerkers die afkomstig zijn uit het buitenland.

Afgelopen jaar hebben we een enorme groei doorgemaakt als organisatie. Door de steeds krapper wordende arbeidsmarkt in Nederland, is een groot gedeelte van die groei gerealiseerd met buitenlandse arbeidskrachten. We stonden hierbij voor een enorme uitdaging. In 2021 is het totale volume aan huisvesting maar liefst vijf keer groter geworden. Dat kon niet met de bestaande infrastructuur en processen. We hebben dan ook flink geïnvesteerd in mensen en systemen. Dat ging zeker niet zonder slag of stoot! Maar nu staat er een nieuwe organisatie die klaar is om de toekomstige groei te faciliteren.

Als ik terugkijk op  het afgelopen jaar ben ik er trots op dat wij samen met z’n allen keihard hebben gewerkt om er voor te zorgen dat arbeidsmigranten zich welkom en gewaardeerd voelen. We hebben mooie stappen gezet! Daarnaast  Hebben we  planning software geïmplementeerd . waardoor  we met hetzelfde team veel meer in dezelfde tijdspanne kunnen bereiken. Tot slot ben ik trots op de ontwikkeling die het team heeft doorgemaakt met alle veranderingen en aanpassingen die er zijn geweest, waardoor zij nog beter in staat zijn een waardevolle bijdrage aan de groei en kwaliteit te kunnen leveren.

De grote uitdaging voor het komende jaar zit niet alleen in het werven van flexwerkers in kwantitatieve zin, maar vooral ook in het vinden van  voldoende kwalitatieve huisvesting  . Hiervoor zijn we momenteel in gesprek met meerdere grote aanbieders van huisvesting.

Ik wil graag afsluiten met nogmaals te benadrukken hoe trots ik ben op  de samenwerking met de collega’s binnen het team en de ondersteuning en het begrip dat getoond werd door alle collega’s binnen Wiertz Company. Dat heeft veel  energie gegeven en de motivatie om door te gaan ook wanneer  dat  soms onmogelijk leek!