Meet: Legal Solutions

Meet: Legal Solutions

Wat is je rol binnen Legal Solutions?

Mijn rol binnen Legal Solutions is die van jurist. In deze rol ben ik verantwoordelijk voor alle juridische vraagstukken binnen Wiertz Company. Ik adviseer niet alleen de diverse afdelingen binnen Wiertz Company, maar treedt ook op als juridisch adviseur voor externe opdrachtgevers. Vaak zijn dit bedrijven die ook zaken doen met één van de andere Solutions van Wiertz Company, maar daarnaast bouw ik ook een eigen klantenkring op.

Welke trends en ontwikkelingen zie je binnen je vakgebied / Solution?

We zien een steeds grotere toename van het belang van recht en regels in als gevolg van een toenemende complexiteit en diversiteit in de samenleving. De overheid grijpt steeds meer en steeds vaker in op vrijwel elk terrein van de samenleving. Deze toegenomen regeldruk zorgt vaak voor spanning en verwarring tussen partijen. Daarnaast zien we ook nog eens dat mensen in het algemeen steeds minder geduld met en begrip voor elkaar hebben. Tel je deze twee ontwikkelingen bij elkaar op, dan kun je je voorstellen dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op een juridisch specialist.

Waar ben je het meest trots op als je terug kijkt op afgelopen jaar?

Ik heb zowel binnen onze eigen organisatie als bij opdrachtgevers een aantal mooie juridische vraagstukken mogen oplossen. Ik ben er regelmatig in geslaagd om partijen om tafel te krijgen die in eerste instantie lijnrecht tegenover elkaar stonden. Als je na afloop van zo´n gesprek ziet dat beide partijen met een goed gevoel van tafel gaan, maakt mij dat ontzettend trots

Wat is de grootste uitdaging voor Legal Solutions voor het komende jaar?

Komend jaar gaan we Legal Solutions extra op de kaart zetten. Samen met de collega´s van SMC gaan we keihard ons best doen om de naamsbekendheid van Legal Solutions te vergroten zodat nog meer potentiële opdrachtgevers ons weten te vinden.

Hoe ga je in 2022 met Legal Solutions een bijdrage leveren aan de omzetgroei van Wiertz Company?

Allereerst uiteraard door het realiseren van de omzetdoelstelling door zoveel mogelijk facturabele uren te draaien. Daarnaast heeft het innen van debiteuren, het uitwinnen van zekerheden en de advisering rondom aansprakelijkheid bij het aangaan van overeenkomsten een positief effect op de financiële situatie, door minder oninbare debiteuren en minder kosten aan bijv. externe adviseurs.