Meet: Payroll Solutions

Meet: Payroll Solutions

Wat is je rol binnen Wiertz Payroll Solutions?

In de functie Business Unit Manager van Wiertz Payroll Solutions zorg ik met het team voor het juridisch werkgeverschap van onze payrollkrachten. Kort gezegd nemen wij de administratieve rompslomp, die werkgeverschap met zich meebrengt, weg bij onze opdrachtgevers. Om dit te realiseren werken wij nauw samen met onze opdrachtgevers en zijn we continu bezig oplossingen te bedenken voor de vraagstukken die er liggen.

De rol die hierin voor mij is weggelegd, is om samenwerking binnen het team te stimuleren door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en sterktes. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van de totale dienstverlening.

Welke trends en ontwikkelingen zie je binnen je Solution?

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Payrollwerknemers hebben sindsdien recht op dezelfde rechtspositie en alle arbeidsvoorwaarden die bij de opdrachtgever gelden voor de vaste werknemers. Per 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers ook recht op een adequaat pensioen. Hiermee wilt men meer zekerheid en gelijke behandeling bieden voor de payrollkracht.

Direct gevolg hiervan is, dat opdrachtgevers de voordelen van payroll minder snel zien. Payrollwerknemers krijgen dezelfde contracten als wanneer ze direct in dienst bij de opdrachtgever gaan en hebben dus ook dezelfde rechten conform de geldende cao. De toegevoegde waarde van een payroll dienstverlener komt dus veel meer op de totale ontzorging te liggen. Opdrachtgevers hoeven zich niet meer bezig te houden met de werkgeverstaken en kunnen zich (nog) meer richten op het ondernemen en de inhoud van hun vak. Tijdens de coronacrisis bleek de toegevoegde waarde van payrolling eens te meer. Terwijl een aantal sectoren, waar traditioneel veel payroll medewerkers werkzaam zijn, zwaar getroffen werden door de lock down, bleven de payroll medewerkers in dienst bij het payrollbedrijf en werden naar werk geholpen in sectoren waar juist tekorten waren ontstaan.

Waar ben je het meest trots op als je terug kijkt op afgelopen jaar?

Het meest trots ben ik op de persoonlijke ontwikkeling die ik dit jaar heb doorgemaakt. Afgelopen jaar ben ik samen met enkele collega’s gestart aan het Talententraject van Wiertz Company. Dit traject heeft mij geholpen om uiteindelijk dit jaar de stap naar Business Unit Manager van Wiertz Payroll Solutions te kunnen maken. Iets waar ik tot op heden nog altijd trots op ben. Wat ik hieruit vooral heb meegenomen is dat het leuk is om jezelf te blijven ontwikkelen. Dat houdt het werk ook interessant en uitdagend.

Daarnaast hebben wij als team ook geleerd  om te gaan met de nodige veranderingen. Enkele directe collega’s zijn een nieuwe uitdaging aangegaan en de coronacrisis zorgde natuurlijk ook voor de nodige aanpassingen in ons dagelijks werk. Ondanks dat we niet de grote groei hebben kunnen bereiken die we afgelopen jaar voor ogen hadden, hebben we het label wel stabiel weten te houden ondanks de genoemde beperkingen.

Het thuiswerken zorgde daarnaast voor een compleet nieuwe manier van samenwerken. Waar wij als organisatie staan voor een persoonlijke aanpak geldt dat ook intern voor het team. Dit was in het begin nog zoeken, maar wij hebben een goede manier weten te vinden om toch het onderlinge contact en de gezelligheid te behouden. Hierdoor konden wij de kwaliteit van onze dienstverlening blijven garanderen. Dit blijkt ook weer uit de externe inspecties die we dit jaar weer succesvol hebben doorlopen.

Wat is de grootste uitdaging voor Wiertz Payroll Solutions voor het komende jaar?

Zoals eerder aangegeven is de propositie van payrolling de afgelopen tijd veranderd. De flexibiliteit die payrolling in het verleden bood, is als gevolg van de Wab sterk verminderd. De focus zal dus nog meer komen te liggen op totale ontzorging van de klant. Het is onze uitdaging om daar onderscheidend in te blijven in een continu veranderende markt door te sturen op zaken als bijvoorbeeld ziekteverzuim en de begeleiding hiervan.

Hoe ga je in 2022 met Wiertz Payroll Solutions een bijdrage leveren aan de omzetgroei van Wiertz Company?

In 2022 ligt er een mooie uitdaging te wachten voor het team van Wiertz Payroll Solutions. Om de beoogde groei te verwezenlijken en tegelijkertijd de kwaliteit te waarborgen, medewerkers tevreden te houden én zich te laten ontwikkelen zijn verschillende  elementen van groot belang. Het succes van Payroll Solutions hangt nauw samen met álle andere Solutions door ons dienstenpakket zo breed mogelijk in te zetten in de markt van mens en werk. Door extra aandacht te geven aan speerpunten in onze dienstverlening, die aansluiten op de persoonlijke doelen van de teamleden, zorgen we ervoor dat we zowel uit onze partners als onze medewerkers het optimale rendement halen.

Deze speerpunten zijn o.a. controle op ziekteverzuim, optimalisering van processen en teambuilding. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar een nóg hoger niveau tillen en groeien wij samen met Wiertz Company verder het land in.