Blog: De flexwerker hoort er helemaal bij

Blog: De flexwerker hoort er helemaal bij

Het begrip flexwerker is breed. Meestal worden er mensen met een tijdelijk contract en uitzendkrachten mee bedoeld. Daar zijn er in Nederland zo’n 1.8 miljoen van. Volgens het CBS hebben we daarnaast 4.8 miljoen mensen met een vast contract in ons land. Al meer dan tien jaar stijgt het aantal flexwerkers bij bedrijven. Op dit moment bestaat 25% van het personeelsbestand van bedrijven uit flexwerkers. In 2020 zal dat 30% zijn, zo blijkt uit onderzoek van TNO bij 900 ondernemingen. Voor bedrijven is de flexwerker ideaal: je huurt iemand in op het moment dat het nodig is, en neemt afscheid als het niet meer nodig is. De nieuwe Flexwet die op 1 juli aanstaande in gaat, maakt flexwerk alleen maar interessanter. Immers bij vaste werknemers ontstaat er na 2 jaar recht op een contract voor onbepaalde tijd terwijl dat voor flexwerkers pas na 5.5 jaar het geval is.

Terwijl er op de werkvloer dus steeds meer mensen zonder een vast contract werken, is het voor bedrijven van belang het HR beleid aan te passen op deze omstandigheid. De HR afdeling hanteert nog vaak het principe dat alleen vaste werknemers “echte” werknemers zijn. Het gevolg: flexwerkers worden soms niet goed ingewerkt, worden niet uitgenodigd voor vergaderingen of feesten en hebben geen functioneringsgesprekken of functiebeschrijving. Ik meen dat dit een gemiste kans is. Immers als mensen langer voor een bedrijf werken, voelen ze zich wel degelijk onderdeel van de organisatie. Ze bepalen mede de cultuur binnen een bedrijf, en als flexwerkers zich niet betrokken voelen gaat de kwaliteit van het werk omlaag. Dat is des te jammer nu we constateren dat flexwerk alleen maar toeneemt. Het is dus van belang, flexwerkers te behandelen als alle andere werknemers.

Overigens voelen de meeste flexwerkers zichzelf niet zo zielig. ETIL, het Economisch en Technologisch Instituut Limburg deed een onderzoek in januari. Daaruit kwam naar voren, dat flexwerkers meer bevlogenheid uitstralen dan werknemers met een vaste baan. Zij zijn vaak trotser op het werk dat zij verrichten en voelen zich gelukkiger in hun baan. Bovendien zijn flexwerkers sterker en fitter om het werk te doen en hebben ze meer zin om naar het werk te gaan. Dit zou kunnen komen, omdat mensen die al twintig jaar elke dag naar hetzelfde werk gaan, dit als een vanzelfsprekendheid zien. Flexwerkers daarentegen hebben een frisse kijk op het werk en kunnen verandering brengen in vastgeroeste processen en patronen. Natuurlijk zitten er ook wat nadelen aan flexwerk. Het kan voorkomen dat flexwerkers in onzekerheid zitten over hun baan, inkomsten of toekomst. Aan de andere kant weten we nu eenmaal, dat het tijdperk van “de baan voor het leven” voorgoed voorbij is. Ook contracten voor onbepaalde tijd kunnen eindigen. Vanaf 1 juli kennen we de Transitievergoeding voor werknemers waarvan het flexcontract en het contract voor onbepaalde tijd afloopt, dus wat dat betreft is er geen verschil meer.

Harm Wiertz
Founder Wiertz Company

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van mijn belevenissen? Dan kunt u mij volgen via Twitter of LinkedIn