Minimumloon per 1 januari 2016

Minimumloon per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.524,60 per maand, € 351,85 per week of indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 70,37 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

De verhoging van het minimumloon heeft alleen directe gevolgen voor het beginsalaris van FG 1, FG 2 en FG 3 van de Allocatiegroep van de ABU-loontabel (kolom I), die er per 1 januari 2016 als volgt uit komt te zien:

min 1(1)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ook de uurlonen bij een fulltime dienstverband bij een 36-, 38-, of 40-urige werkweek gepubliceerd. Deze bedragen respectievelijk € 9,78, € 9,26 en € 8,80*. Voor de volledigheid treft u hier de tabel met het wettelijk minimumloon.

Min 2(1)

Op grond van artikel 26 (inlenersbeloning) en/of artikel 33 (ABU-beloning) bent u ook gehouden een correctie toe te passen, indien het feitelijk loon voor een voltijdswerkweek minder bedraagt dan het minimumloon.

Heeft u vragen of is de informatie over het wettelijk minimumloon onduidelijk? Neem dan contact op met onze HR specialist CAO en regelgeving; Rob Aben, bereikbaar via 045-5639240 of r.aben@wiertz.com

 

Bron: Abu.nl