Niet alleen kunnen, maar ook willen

Niet alleen kunnen, maar ook willen

“Medewerkers moeten hun taken zowel kunnen als willen uitvoeren.” Na competentiemanagement, staat nu betrokkenheid centraal op de agenda van HR Manager Nadine Drescher.

Eerst competenties, nu betrokkenheid
Succesvol personeelsbeleid stoelt volgens Nadine Drescher op de combinatie van competenties en commitment. “Mensen moeten niet alleen hun baan aankunnen en er de juiste kennis voor hebben, belangrijker is wellicht nog dat ze het ook daadwerkelijk willen en achter de bedrijfsdoelstellingen staan.” In 2017 implementeerde HR competentiegericht management. Nu richt Nadine en haar team zich op de medewerkersbetrokkenheid.

Engagement³
Engagement³ vormt een belangrijk uitgangspunt van de bedrijfsvoering van Wiertz Company. Wanneer (flex-)medewerkers, klanten en de eigen medewerkers enthousiast over het bedrijf zijn, is een gezond resultaat het onvermijdelijke gevolg. Dat heeft ook zijn weerslag op het HR-beleid. Nadine: “Werken met de mensen van Wiertz Company is werken met mensen die denken in kansen, die verantwoordelijkheid pakken, durf tonen en altijd samenwerken.”

Talentenproject
Werken aan enthousiaste medewerkers is geen klus die ooit afgerond is, geeft Nadine aan. Het streven naar Engagement³ moet centraal staan in het dagelijks handelen van alle mensen binnen Wiertz Company. Ze maakte juist daarom gebruik van de input van een groep medewerkers die onderdeel uitmaken van een talentenproject. “Talentmanagement is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen het werk leuk gaan en blijven vinden. Dat ze er voldoening uithalen en er plezier aan beleven. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor ons bedrijf.”

Toekomstige manager betrokken
De groep organiseerde eind 2019 een uitgebreid onderzoek onder hun eigen collega’s en werkt actief mee aan de opvolging. Het doel van het onderzoek is ideeën aandragen die leiden tot een nog hogere betrokkenheid. “Het is altijd goed als er niet over medewerkers, maar juist met hen gepraat wordt. Bovendien raakt een groep potentiële toekomstige managers van Wiertz Company zo doordrongen van het belang van Engagement³. En leidinggevenden zijn nou eenmaal essentieel voor betrokkenheid. Ze zijn de schakel tussen het dagelijkse werk en de mensen in de organisatie.”


Wilt u meer artikelen lezen uit ons nieuwe Sociaal Jaarverslag?
Bestel hem hier of lees editie 2019 online.