Nieuwe specialisme Wiertz Onderwijs Services biedt onderwijs in Limburg maximale flexibiliteit en kwaliteit

Nieuwe specialisme Wiertz Onderwijs Services biedt onderwijs in Limburg maximale flexibiliteit en kwaliteit

Met haar nieuwe dienst Wiertz Onderwijs Services biedt de uitzendorganisatie Wiertz Personeelsdiensten sinds deze week het gehele onderwijs in Limburg een uitstekende flexibele oplossing waarmee een nijpend tekort aan invalkrachten eenvoudig wordt ondervangen.

“Via een pool met gekwalificeerde leerkrachten bieden wij scholen maximale flexibiliteit en kunnen wij altijd direct een geschikte invalkracht ter beschikking stellen zodra de nood aan de man is”, legt Michael Hendriks, Salesmanager bij Wiertz Personeelsdiensten uit. “Scholen die gebruik maken van onze nieuwe dienst ontlasten wij volledig. Zij hebben geen omkijken meer naar de juiste arbeidsovereenkomsten en hun werknemersdossiers. Verder nemen wij ook de verloning van vervangende leerkrachten geheel voor hen uit handen. Omdat wij nauw samenwerken met BCO Onderwijsadvies zijn de leerkrachten in onze pool verzekerd van loopbaanbegeleiding en ontwikkelmogelijkheden wat de kwaliteit van onze invalkrachten en het onderwijs ten goede komt.”

Onderwijsstichting MOVARE heeft de afgelopen periode al zeer positieve ervaringen opgedaan met deze nieuwe dienst en is blij dat zij met Wiertz Personeelsdiensten een partner hebben gevonden die de organisatie en de behoefte aan flexibiliteit in het onderwijs niet alleen begrijpt, maar die ook echt een wezenlijke bijdrage levert aan het zorgen dat de kinderen op scholen dagelijks les krijgen van een gekwalificeerde en gemotiveerde leerkracht.

Wiertz Onderwijs Services is een initiatief en antwoord op de effecten die de Wet Werk en Zekerheid in de praktijk met zich meebrengt. Als gevolg van deze wet kan een school invalkrachten slechts een paar keer inschakelen waarna er een verplichting ontstaat om hen een vast contract aan te bieden. Dit vormt in de meeste gevallen een knelpunt omdat de financiële middelen hier ontoereikend voor zijn en omdat er vaak onvoldoende inzicht is in demografische ontwikkelingen waardoor een vast contract aanbieden een te groot risico is.

Meer informatie over deze nieuwe dienst vindt u op de speciale onderwijspagina van Wiertz Personeelsdiensten.