Nieuwsbrief Wiertz Foundation

Nieuwsbrief Wiertz Foundation

Wiertz Foundation is de goede doelen stichting van Wiertz Personeelsdiensten. Het bestuur van Wiertz Foundation komt elk kwartaal bijeen om zich te buigen over de ingediende verzoeken om te ondersteunen. Ook deze week heeft het bestuur de aanvragen van de afgelopen tijd weer nauwgezet doorgenomen.

Wiertz Foundation heeft de aanvraag van Harmonie st. Aemiliaan positief beoordeeld. De Harmonie gaat in oktober deelnemen aan het LBM-Bondsconcours in Roermond. Deze deelname is van groot belang voor de vereniging. In de voorbereiding van het concours is het van belang het muzikale niveau aan te scherpen, zodat tijdens het concours op een hoog muzikaal niveau gemusiceerd kan worden. De voorbereiding van het concours vraagt zowel een muzikale, als organisatorisch en financiële inspanning van de leden en de vereniging. De werkgroep faciliteiten zorgt voor de randvoorwaarden van de Harmonie voor de concoursdeelname. Er komen dit jaar 10 koren uit 8 verschillende landen naar Kerkrade plus nog een extra koor uit Congo.  De tien koren doen mee aan het festival. Het koor uit Congo zal voornamelijk workshops doen. Het openingsconcert komt van de Züricher Sing-Akademie. Daarnaast is er nog een dirigenten- concours. Tevens zijn er koorconcerten in de regio georganiseerd met de festivalkoren samen met regionale koren. Het festival is uiterst ambitieus opgezet en kan de vergelijking aan met de opzet van het WMC.  Er is twee jaar lang hard gewerkt door alle ( uitsluitend onbetaalde) bestuursleden en vrijwilligers om dit alles op te zetten met in- achtneming van de erkenning door de internationale koorfederatie. Deze erkenning is van belang, omdat daarmee het festival een internationaal/landelijk en regionaal karakter draagt en uniek is in Nederland.

Ook de aanvraag van de Eurode Omloop werd positief gehonoreerd. De stichting Eurode Omloop streeft naar een verdere uitbouw van de Eurode Omloop richting een hoogstaand wielersportevenement met allure en landelijke/internationale uitstraling met daarbij als inzet Kerkrade Promotion, het stimuleren van breedtesport en maatschappelijke activiteiten. Een ander in een gezellige ambiance met oog voor zakelijk interessante activiteiten.

Het Kerkelijk Zangkoor Bocholtz bestaat 150 jaar en organiseert een feestweekend. Wiertz Foundation besloot partner te worden van deze activiteit. Rondom het jaar van de Mijnen vond de stichting het op zijn plaats, de organisatoren van de Schacht Nulland wederom te verblijden met een mooie donatie. Stichting Gehandicapten Zorg Limburg tot slot ontving een bijdrage voor de bus. De stichting krijgt de mogelijkheid om de komende 5 jaar, gratis, te beschikken over een nieuwe bus. Wiertz plaatst een op de bus.

De eerstvolgende bestuursvergadering van Wiertz Foundation zal gehouden worden eind september aanstaande, nieuwe sponsorverzoeken zijn zoals altijd welkom en kunnen hier worden ingediend.