Nieuwsbrief Wiertz Foundation

Nieuwsbrief Wiertz Foundation

Het bestuur van Wiertz Foundation komt elk kwartaal bijeen om zich te buigen over de ingediende verzoeken om te ondersteunen. Ook deze week heeft het bestuur de aanvragen van de afgelopen tijd weer nauwgezet doorgenomen.

Wiertz Foundation heeft de aanvraag van de stichting Cantarode positief beoordeeld. Er komen dit jaar 10 koren uit 8 verschillende landen naar Kerkrade plus nog een extra koor uit Congo.  De tien koren doen mee aan het festival. Het koor uit Congo zal voornamelijk workshops doen. Het openingsconcert komt van de Züricher Sing-Akademie. Daarnaast is er nog een dirigenten- concours. Tevens zijn er koorconcerten in de regio georganiseerd met de festivalkoren samen met regionale koren. Het festival is uiterst ambitieus opgezet en kan de vergelijking aan met de opzet van het WMC.  Er is twee jaar lang hard gewerkt door alle (uitsluitend onbetaalde) bestuursleden en vrijwilligers om dit alles op te zetten met in- achtneming van de erkenning door de internationale koorfederatie. Deze erkenning is van belang, omdat daarmee het festival een internationaal/landelijk en regionaal karakter draagt en uniek is in Nederland.

Ook de aanvraag van Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus werd positief gehonoreerd. Op zondag 31 mei 2015 organiseert het fluit- en tamboerkorps St. Hubertus Haanrade een groot Internationaal Muziekfestival waarvoor muziekverenigingen uit Nederland, Duitsland en België zijn uitgenodigd. Zij hopen dat op die dag minimaal 25 muziekverenigingen uit binnen- en buitenland zullen deelnemen aan het festival. ’s Morgens zullen er workshops en clinics worden georganiseerd voor jeugdige muzikanten t/m de leeftijd van 16 jaar. Zo zullen er workshops plaatsvinden op het gebied van: slagwerk, percussie, concertfluit, piccolo, pijperfluit, marsorde en discipline en tamboer-maitres. Tevens kunnen de jeugdige muzikanten kennis maken met de verschillende muziekculturen tussen de verenigingen en de verschillende landen. ’s Middags zal er een optocht plaatsvinden met defilé. Deze optocht en defilé worden beoordeeld door een deskundige jury waarvoor enkele bekers beschikbaar worden gesteld voor de best deelnemende verenigingen en tamboer-maitres. Aansluitend zullen alle deelnemende verenigingen een podiumoptreden verzorgen. Het hoofddoel is om een festival te organiseren waarbij op een gezellige wijze wordt gemusiceerd, vriendschapsbanden worden aangehaald, de onderlinge kameraadschap wordt bevorderd en dat voor iedere bezoeker en deelnemer iets te bieden heeft. Totaal verwacht men minimaal 750 muzikanten en circa 3.000 bezoekers.

Op zondag 5 juli 2014 schreef Sint Urbanus Maasniel historie door voor het eerst in haar bestaan het Oud Limburgs Schuttersfeest te winnen. Om die reden heeft de Stichting OLS Maasniel 2014 de eer om d’n Aje Limburger te organiseren. Zoals men wellicht wel weet is het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) een jaarlijks festijn waarbij vrijwel alle (150) schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg samenkomen. Het OLS heeft de status van nationaal immaterieel cultureel erfgoed zowel in Vlaanderen als in Nederland. In dit kader zal op 25 juni 2015 een OLS speciaal voor de jeugd worden georganiseerd, het Kinjer-OLS. Deelnemers aan het Kinjer-OLS zijn kinderen van groep 7 en 8 van het Nederlandse basisonderwijs, en, het 5e en 6e leerjaar van het Belgisch basisonderwijs. Het doel is om hen kennis te laten maken met het schutterswezen, een belangrijk aspect van de Limburgse cultuur. Wiertz Foundation heeft besloten om het OLS voor de jeugd te sponsoren door personeel beschikbaar te stellen.

CV de Wespelle ontving een bijdrage voor het organiseren van de einzelgänger optocht. Hoewel alweer enige tijd geleden, was het bestuur van mening dat deze typisch Limburgse activiteit steun verdient.

Tot slot ontving het zomerconcert van Kamerkoor Limburg een bijdrage. Het concert, te houden op zaterdag 6 juni aanstaande om 20.00 uur in de Lambertuskerk heeft als zeer speciale gast de Amerikaanse gasten uit Salt Lake City.

De eerstvolgende bestuursvergadering van Wiertz Foundation zal gehouden worden eind juni aanstaande, nieuwe sponsorverzoeken zijn zoals altijd welkom. Heeft u een goede bestemming voor ogen, of kent u iemand die een donatie kan gebruiken, kijk dan op onze website voor de criteria en de aanvraag pagina. Iedere aanvraag wordt in behandeling genomen.