Aantal internationale medewerkers blijft stijgen

Aantal internationale medewerkers blijft stijgen

Uit een onderzoek naar arbeidsmigratie, uitgevoerd in opdracht van ABU, blijkt dat in de afgelopen vijftien jaar het aantal arbeidsmigranten in Nederland is verviervoudigd. Tot 2030 zal dat aantal verder stijgen. Ongeveer de helft van het aantal internationale medewerkers is uitzendkracht. Roger Holtus, CEO van Wiertz Company, vindt dat we internationale flexmedewerkers met open armen moeten ontvangen.

Internationale flexmedewerkers zijn een blijvend onderdeel geworden van de Nederlandse samenleving. Door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing is dat ook nodig. ‘Elk jaar gaan er meer mensen met pensioen dan dat er mensen beginnen met werken. Ieder jaar zijn er dus minder mensen beschikbaar.’

‘Daarnaast is er concurrentie met andere krappe regio’s. Dan hebben we het ook over Duitsland en België,’ aldus Roger Holtus. ‘Daardoor blijven we voor een uitdaging staan wat betreft het invullen van vacatures. Daarbij is het belangrijk dat we blijven werken aan de kwaliteit van de dienstverlening. Het invullen van de vacatures gebeurt met zowel nationale als internationale werknemers.’

Arbeidsmigratie blijft een complex thema. Door onwetendheid ontstaat er een negatieve beeldvorming en teveel nadruk op de nadelen van arbeidsmigratie. Dit terwijl iedereen een kans verdient, ook onze internationale werknemers. Roger: ‘In plaats van ‘nationale’ en ‘internationale medewerkers’ zouden we moeten praten over ‘medewerkers’. Dat verschil moet er niet zijn. We willen dat mensen zich hier welkom voelen en dat doe je niet als je je anders voelt.’

Het volledige artikel met het onderzoek van ABU vind je op: Onderzoek toont vier scenario’s arbeidsmigratie in 2030 – ABU.