Onderzoek SEO: arbeidsmigranten essentieel voor Limburg

Onderzoek SEO: arbeidsmigranten essentieel voor Limburg

Arbeidsmigranten zijn van grote economische waarde voor Nederland en Limburg in het bijzonder. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABU. Zonder deze arbeidsmigranten verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen. Van verdringing Nederlandse werknemers is slechts in beperkte mate sprake.

In 2016 waren in ons land 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief. Zij vervulden 514.000 verschillende banen, wat neerkomt op bijna één op de twintig banen in Nederland. Daarmee leveren deze arbeidsmigranten een substantiële bijdrage aan de productie in Nederland en een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen.

Zonder arbeidsmigranten vrezen werkgevers voor hun productieproces
Het onderzoek laat verder zien dat arbeidsmigranten primair zorgen voor extra werkgelegenheid, productie en inkomen. Zonder de inzet van deze werknemers verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen. ABU-directeur Jurriën Koops: “Dit geeft aan dat Nederland arbeidsmigranten hard nodig heeft. Zonder hen stagneert de economische groei, zowel nationaal als regionaal.”

Verdringing van Nederlandse werknemers beperkt
Er blijkt slechts op beperkte schaal sprake van verdringing van Nederlandse werknemers. De inzet van arbeidsmigranten is dus vrijwel volledig additioneel ten opzichte van de bestaande inzet van binnenlandse werknemers. Het betreft voor uitvoerend werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt waarvoor volgens bedrijven in het onderzoek nauwelijks binnenlandse arbeidskrachten te vinden zijn.

Huisvestingsproblemen
“De komende jaren zal de behoefte aan arbeidsmigranten alleen maar toenemen. Door de groeiende economie. Maar vooral ook omdat vanaf 2021 onze beroepsbevolking krimpt. Arbeidsmigranten zijn simpelweg nodig om de beroepsbevolking op peil te houden. Maar dan moeten we als vestigingsland wel aantrekkelijk blijven voor deze groep werknemers,” aldus Koops.

Op dit moment is met name de huisvesting een urgent probleem. Er is een nijpend tekort aan kwalitatief goede huisvesting. Dat kan leiden tot problemen, zoals slechte of onveilige huisvesting, een onverantwoorde huisvesting door huisjesmelkers en overbewoning of concentratie in bepaalde wijken. De ABU vindt dat deze problemen moeten worden aangepakt.

Oproep aan gemeenten
De uitzendsector speelt een belangrijke rol bij de bemiddeling van arbeidsmigranten: bijna de helft van hen vindt werk via een uitzendbureau. Daarom roept de ABU, als werkgeversorganisatie in de uitzendbranche, gemeentelijke en provinciale overheden op om samen met uitzendorganisaties en huisvesters werk te maken van huisvesting voor arbeidsmigranten. Want alleen dan kunnen de diverse regio’s aantrekkelijk blijven voor bedrijven én buitenlandse werknemers.


Meer lezen over het belang van arbeidsmigranten?
Lees hier de ABU-whitepaper Arbeidsmigranten. Van groot belang voor Nederland.

Download hier het volledige SEO-onderzoek De economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa voor Nederland.

Lees verder:
Onderzoeksbureau Conclusr Research deed in 2016 onderzoek naar arbeidsmigranten in Nederland. Lees hier 7 feiten uit dat onderzoek over arbeidsmigranten.