Ontslag op staande voet: 3 tips

Ontslag op staande voet: 3 tips

Ontslag op staande voet geven is niet altijd even prettig. Een werknemer heeft iets gedaan waardoor hij per direct ontslagen moet worden. Als je het als werkgever in wilt zetten, is het belangrijk om de eisen die gelden voor het toepassen van deze vorm van ontslag in acht te nemen. Er zijn drie belangrijke spelregels die de werkgever in acht moet nemen.

In de meeste gevallen is een ontslag op staande voet niet geldig, omdat niet is voldaan aan de formele eisen. Ook vanwege andere formele eisen kun je je als werkgever zelf benadelen bij een ontslag op staande voet. Voorkom dit als werkgever door onderstaande tips in het achterhoofd te houden.

1. Zorgvuldigheid voor snelheid
Als er sprake is van een ontslag op staande voet, moet er snel worden gehandeld. Let wel: snelheid mag nooit ten koste gaan van de vereiste zorgvuldigheid. Het is belangrijk om snel te handelen, maar dat betekent niet dat er helemaal geen gelegenheid is voor het instellen van een onderzoek, voor het horen van de medewerker, voor intern overleg en voor het inwinnen van (juridisch) advies.

2. Maak duidelijk wat de redenen zijn en leg ze vast
Maak de medewerker duidelijk waarom hij/zij wordt ontslagen. Als het ontslag mondeling is gegeven, is het goed om direct schriftelijk en per aangetekende post te bevestigen welke feiten en omstandigheden voor het ontslag op staande voet hebben gezorgd. In de meeste gevallen wordt het ontslag om meerdere redenen verleend. In zo’n dergelijke situatie is het belangrijk om te bevestigen dat alle genoemde redenen zowel ieder afzonderlijk, maar in ieder geval gezamenlijk, voldoende reden vormen voor het ontslag op staande voet. Hiermee voorkom je dat het ontslag niet ongeldig wordt verklaard als later blijkt dat een van de aangevoerde redenen niet volledig kan worden aangetoond.

3. Voorkom vakjargon en juridische termen
Als werkgever doe je er goed aan om de ontslagredenen feitelijk te notuleren in plaats van juridische termen en vakjargon te gebruiken. Heeft een medewerker iets gestolen? Heb het dan over ‘zonder toestemming wegnemen van goederen’ in plaats van het toekennen van juridische kwalificaties zoals diefstal of verduistering. Hiermee voorkom je een uitgebreide bewijslast, omdat strafrechtelijke termen een juridische lading hebben.