Vijf tips: Optimaal thuiswerken als organisatie

Vijf tips: Optimaal thuiswerken als organisatie

Zoveel als mogelijk thuiswerken blijft het devies van het kabinet nu de coronacrisis nog steeds aanhoudt. Hoe minder mensen op de werkvloer, hoe kleiner het risico van besmettingen. Hoe kunt u hier als organisatie het beste mee omgaan? De volgende vijf tips bieden u houvast bij het samenwerken (en leidinggeven) op afstand.

1. Laat uw afdelingen hun eigen doelen samenstellen
Als werkgever is dit het moment om aan te tonen dat u vertrouwen heeft in uw werknemers, en ze er blind op vertrouwd dat ze zich net zo sterk en goed inzitten voor uw organisatie als normaal. Om de optimale productiviteit en motivatie te bereiken, is het belangrijk dat u als organisatie uw medewerkers helpt bij de vertaalslag van organisatiedoelen naar teamdoelstellingen, en vervolgens inzoomt naar persoonlijke doelen. Maak hierbij gebruik van een dashboard binnen Google Data Studio. Daarmee kan elke medewerker in uw organisatie zien wat de huidige stand van zaken is. Het is namelijk tijdens deze coronacrisis nog steeds niet verboden om successen (online) met elkaar te vieren. Gewoon blijven doen!

2. Online vergaderen is key
Gezien het thuiswerken is online vergaderen de nieuwe standaard geworden. In de regel verlopen online vergaderingen effectiever en sneller dan fysieke meetings. Een voorwaarde: strakke regie. Dit zorgt automatisch voor een grotere tevredenheid bij de deelnemende collega’s. Maak gebruik van de voordelen van online vergaderen als nieuwe standaard voor overleg.

3. Onderstreep de waarde van informele, sociale interactie
Samenwerken op afstand zorgt er automatisch voor dat collega’s onderling minder makkelijk hun persoonlijke leven met elkaar kunnen delen. U kunt hier als werkgever of leidinggevende op inspelen door elk overleg te beginnen met een persoonlijk vragenrondje. Of wat te denken van WhatsApp-groepen, waar allerlei informatie kunnen delen met elkaar. Zowel zakelijk als privé.

4. Blijf in contact, zowel intern als extern
Gezien er momenteel geen grote live-bijeenkomsten zullen plaatsvinden, bent u als werkgever aangewezen op het organiseren van trainingen, digitale borrels en/of events om het wij-gevoel te blijven behouden en successen te vieren. Het is essentieel om tijdens deze coronacrisis top of mind te blijven bij uw eigen medewerkers en externe partijen. Hoe? Organiseer bijvoorbeeld samen met partners, leveranciers of klanten een digitaal event, waarin u kennis en nieuws blijft delen.

5. Het juiste voorbeeld begint bij uzelf
Zorg ervoor dat u als werkgever een klimaat creëert waarin afdelingen en collega’s elkaar kunnen aanspreken op de afspraken die onderling zijn gemaakt. Voorkom dat medewerkers ‘hoge urgentie’ mails sturen buiten de momenten die hiervoor zijn afgesproken onderling. Weekend is bijvoorbeeld weekend. Indien er tools zijn die afdelingen onderling gebruiken om (informeel) met in contact te blijven, kunnen deze natuurlijk wel gebruikt blijven worden.