Teruggeven aan de samenleving waarin we opereren. Ook dat is de missie van Wiertz Company. Wij ondersteunen lokale goede doelen, bieden financiële ondersteuning aan vrijwilligersprojecten, we sponsoren activiteiten en events.

Wij geven invulling aan onze missie door onder meer:

 • Het behandelen van ingekomen aanvragen;
 • Samenwerking met verenigingen;
 • Ondersteunen van projecten en activiteiten;
 • Realiseren van een breed draagvlak;
 • Wiertz Company wil jaarlijks een deel van de opbrengst teruggeven aan de samenleving.

Ondersteuning donatie en sponsoring

 • Ondersteuning project

Ondersteuning project

Uw project maakt kans op ondersteuning als:

 • U bekend bent met onze organisatie.
 • Uw vereniging/stichting zakelijke contacten onderhoudt met Wiertz Company.
 • Uw vereniging/stichting ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw project een lokale uitstraling heeft.
 • Wij de enige organisatie zijn die uw project sponsort.
 • Uw activiteit (bij voorkeur) een meerjarig project of evenement is.
 • U een begroting van uw project of evenement kunt voorleggen.
 • Uw activiteit aansluit bij het stimuleren van werk en vrijwilligerswerk.
 • Uw activiteit aansluit bij het stimuleren van cultuur en cultuureducatie.

Aanvraag donatie en sponsoring

De directie van de Wiertz Company komt eenmaal per kwartaal bijeen om de binnengekomen aanvragen te bespreken. Indien uw aanvraag met spoed behandeld dient te worden, maak dit dan duidelijk kenbaar. Informatie over de status van uw aanvraag kunt u telefonisch inwinnen bij het secretariaat. Zodra uw aanvraag is behandeld, ontvangt u automatisch bericht over een toewijzing of afwijzing. Ook kan het zijn dat we graag eerst nog nadere informatie ontvangen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Click or drag a file to this area to upload.