Wiertz Foundation

Vraag een donatie aan

Teruggeven aan de samenleving waarin Wiertz Company opereert. Dat is de missie van Wiertz Foundation, opgericht op 13 juni 2006. Wij ondersteunen lokale goede doelen, bieden financiële ondersteuning aan vrijwilligersprojecten en werken samen met verschillende lokale partners.

De stichting geeft invulling aan haar missie door onder meer:

 • Inzameling van financiële middelen;
 • Samenwerking met plaatselijke overheden;
 • Ondersteunen en organiseren van projecten en activiteiten;
 • Realiseren van een breed draagvlak;
 • Wiertz Foundation ontvangt jaarlijks een schenking van Wiertz Company. Deze schenking vormt de belangrijkste bron van inkomsten van de stichting.

Ondersteuning project en verantwoording

 • Ondersteuning project
 • Verantwoording

Ondersteuning project

Uw project maakt kans op ondersteuning als:

 • U bekend bent met onze organisatie.
 • Uw vereniging/stichting zakelijke contacten onderhoudt met Wiertz Company.
 • Uw vereniging/stichting ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw project een lokale uitstraling heeft.
 • Wij de enige organisatie zijn die uw project sponsort.
 • Uw activiteit (bij voorkeur) een meerjarig project of evenement is.
 • U een begroting van uw project of evenement kunt voorleggen.
 • Uw activiteit aansluit bij het stimuleren van werk en vrijwilligerswerk.
 • Uw activiteit aansluit bij het stimuleren van cultuur en cultuureducatie.

Verantwoording

Financiële verantwoording
Download hier de financiële verantwoording van 2020.

Beleidsplan
Download hier het actuele beleidsplan van Wiertz Foundation.

RSIN: 8160.18.972

Gesteunde projecten

 • Projecten 2022
 • Projecten 2021
 • Projecten 2020
 • Projecten 2019
 • Projecten 2018

Projecten 2022

 • ‘Passion, Percussion & Friends’
 • Hulp loket Oekraïne
 • Voedselbank Venlo

Projecten 2021

 • Kinderburgemeester Hidde
 • Credohuis Parkstad
 • Adelante Gala
 • philharmonie zuidnederland
 • Toon Hermans Huis Maastricht
 • Stichting Volkstoneel Kerkrade

Projecten 2020

 • New York marathon
 • Smoke Eaters Geleen
 • Global Exploration
 • Hub Defaux / drumband St. Blasius & St. Cornelius
 • Kruisboogschutterij St. Sebastianus
 • Klassieke Zomer Parkstad
 • Reënboagkloeb Haander
 • Nederlandse Rode Kruis
 • Puur concerten
 • Voedselbank Venlo

Projecten 2019

 • KKM st. Lambertus, CMK en David
 • Reuzenfeest 2019
 • Kerkelijk zangkoor St.Petrus
 • Alpe D’huzes
 • Painolessen XuanXuan
 • Kunstbankje Heerlerheide (Stichting Stevagram)
 • Stichting Hartekind

Projecten 2018

 • Global Exploration
 • Nieuwe strijkstok voor Enzo Kok
 • Alpe D’huzes
 • Kinderafdeling Laurentius Ziekenhuis BeterBoek
 • Guido’s Orchestra
 • C.D. Ongersjeed t.b.v. KiKa
 • De Positieve stad – Heilust
 • Voedselbank Venlo
 • Shave hair to care
 • NOVIzorg
 • PostNL Born
 • Stichting Kids Fundag Parkstad
 • Stichting Comité 4 en 5 mei Heerlen

Aanvraag donatie

Het bestuur van de Wiertz Foundation komt eenmaal per kwartaal bijeen om de binnengekomen aanvragen te bespreken. Indien uw aanvraag met spoed behandeld dient te worden, maak dit dan duidelijk kenbaar. Informatie over de status van uw aanvraag kunt u telefonisch inwinnen bij het secretariaat. Zodra uw aanvraag is behandeld, ontvangt u automatisch bericht over een toewijzing of afwijzing. Ook kan het zijn dat we graag eerst nog nadere informatie ontvangen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Click or drag a file to this area to upload.

Download onze casepaper