Payroll Limburg.nl continueert SNA-keurmerk

Payroll Limburg.nl continueert SNA-keurmerk

De opname van Payroll Limburg.nl in het Register Normering Arbeid is, na uitgebreide audits, wederom verlengd voor de periode van één jaar.

“Bij Payroll Limburg.nl zijn we voortdurend bezig met het optimaliseren van onze service aan bedrijven en organisaties. We werken daarnaast doorlopend aan het kennisniveau van onze mensen. Het voldoen aan de eisen van de norm NEN 4400-1 hoort daar natuurlijk bij”, zegt Manager Payroll Limburg.nl Jordy Gielkens. “Het is dus logisch dat we de zaken op orde hebben en we zien het verlengen van het SNA-keurmerk als een bevestiging van onze inspanningen.”

Wat is het SNA-keurmerk?
Het SNA-keurmerk is een privaat certificeringssysteem, waarbij ondernemingen zich vrijwillig aanmelden en hun administraties frequent laten inspecteren. De waarde van het SNA-keurmerk is dat ondernemingen frequent (in de regel tweemaal per jaar) worden geïnspecteerd op conformiteit met de normeisen. Hierdoor wordt niet alleen de sector betrouwbaarder, maar lopen opdrachtgevers van gecertificeerde ondernemingen ook minder risico’s op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW. Het SNA-keurmerk biedt op deze manier extra zekerheid aan opdrachtgevend Nederland en draagt tevens bij aan een gezonde sector met een gelijk speelveld. Klik hier voor de website van de Stichting Normering Arbeid. 

Meer informatie over Payroll Limburg.nl
Gemakkelijk, zonder risico’s, voordelig én betrouwbaar, uw werknemers in goede handen. Dát is waar Payroll Limburg.nl voor staat. Natuurlijk gebeuren alle administratieve handelingen grotendeels online, maar de kracht is de voor Wiertz Company kenmerkende persoonlijke aanpak. Met drie twee kantoren in Limburg is er bovendien altijd een vestiging van Payroll Limburg.nl in de buurt.

 


Lees  verder: 
Het SNF-certificaat (Stichting Normering Flexwonen) van uitzendlabel Wiertz Personeelsdiensten werd in november 2017 verlengd voor de periode van één jaar. Dat betekent dat de huisvestingen van arbeidsmigranten voldoen aan de strenge eisen op het gebied van brandveiligheid, hygiëne, leefruimte, administratie en beheer, het minimum aantal sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid.