Wiertz Payroll Solutions continueert SNA-keurmerk

Wiertz Payroll Solutions continueert SNA-keurmerk

De opname van Wiertz Payroll Solutions in het Register Normering Arbeid is, na uitgebreide audits, wederom verlengd voor de periode van één jaar.

We zijn voortdurend bezig met het optimaliseren van onze service aan bedrijven en organisaties. We werken daarnaast doorlopend aan het kennisniveau van onze mensen. Het voldoen aan de eisen van de norm NEN 4400-1 hoort daar natuurlijk bij. We hebben graag onze zaken op orde en zien het verlengen van het SNA-keurmerk als een bevestiging van onze inspanningen.

Wat is het SNA-keurmerk?
Het SNA-keurmerk is een privaat certificeringssysteem, waarbij ondernemingen zich vrijwillig aanmelden en hun administraties frequent laten inspecteren. De waarde van het SNA-keurmerk is dat ondernemingen frequent (in de regel tweemaal per jaar) worden geïnspecteerd op conformiteit met de normeisen. Hierdoor wordt niet alleen de sector betrouwbaarder, maar lopen opdrachtgevers van gecertificeerde ondernemingen ook minder risico’s op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW. Het SNA-keurmerk biedt op deze manier extra zekerheid aan opdrachtgevend Nederland en draagt tevens bij aan een gezonde sector met een gelijk speelveld.

Klik hier voor de website van de Stichting Normering Arbeid