Logowanie bez
Mój Wiertz?

Wiertz Company korzysta z kilku rozwiązań, które umożliwiają świadczenie wysokiej jakości usług naszym pracownikom elastycznym i klientom.

Nedap PEP obsługuje nasz portal elektroniczny. W tym miejscu klienci i pracownicy mogą w każdej chwili przejrzeć wszystkie informacje i dokumenty związane z zatrudnieniem. Portal pomaga również przetwarzać i wprowadzać do systemu przepracowane godziny i poniesione wydatki. Za pośrednictwem Flexwrapp pracownicy elastyczni mogą m.in. podpisać umowę drogą elektroniczną oraz uzyskać wgląd do pasków wynagrodzeń i rocznych zestawień finansowych.

Klikając na poniższe ikony możesz przejść do Nedap PEP i Flexwrapp.

Logowanie Flexwrapp

Logowanie PEP