Ogólne Warunki Handlowe

Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich ofert, zleceń i innych umów zawieranych przez Wiertz Company B.V., o ile dotyczą one dostaw pracowników typu flex-employees dla klientów. Wszelkie warunki zakupu lub inne warunki klienta nie mają zastosowania. Wszelkie uzgodnienia odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione w formie pisemnej.

Pobierz nasze Ogólne Warunki Handlowe (PDF)

Wróć do strony głównej