Przy podejmowaniu pracy w Holandii dobrze jest mieć przewodnika. Spada na Ciebie ogrom spraw, nie znasz języka, nie masz tu wielu znajomych.

Społeczeństwo holenderskie jest dość tolerancyjne, każdy może tu być sobą. Holendrzy są oszczędni, łatwo nawiązuje się z nimi kontakt, są też pomocni, otwarci i przykładają dużą wagę do punktualności. Oprócz języka niderlandzkiego większość Holendrów mówi po angielsku i niemiecku. Dlatego w pracy łatwo jest porozmawiać i wzajemnie się zrozumieć.

Nie każdy zleceniodawca wymaga jednak znajomości języków obcych, stwarzając tym samym więcej możliwości dla Ciebie, gdy mówisz tylko po polsku.

Co możemy dla Ciebie zrobić

  • Numer BSN
  • Prawa i obowiązki
  • Ubezpieczenie zdrowotne

Numer BSN

Aby rozpocząć pracę w Holandii, każdy pracownik musi posiadać numer BSN. Ten unikalny numer zostanie Ci przyznany jednorazowo przez holenderskie władze. Chętnie pomożemy Ci w złożeniu wniosku o ten numer. Jeżeli masz już za sobą pierwszą legalną pracę w Holandii, masz też numer BSN. Jeśli go nie pamiętasz, możesz się zwrócić o jego ponowne przydzielenie.

Skontaktuj się z nami

Prawa i obowiązki

Kiedy podejmujesz zatrudnienie u pracodawcy, ważna jest świadomość własnych praw i obowiązków. W Holandii od 1 stycznia 2015 obowiązuje ustawa Wet Werk en Zekerheid. Jej celem jest uproszczenie procedury i obniżenie kosztów zwolnienia pracownika, wzmocnienie pozycji pracownika tymczasowego i skłonienie większej liczby bezrobotnych do podjęcia pracy.

Aby zapobiec nierównościom, każdy powinien otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym Zbiorowym Układem Pracy (CAO). Dotyczy to także pracowników z zagranicy.

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy, kto pracuje w Holandii, ma ustawowy obowiązek ubezpieczenia się od kosztów leczenia. Dotyczy to zatem i Ciebie. Aby zadbać o najlepsze rozwiązanie w tym zakresie, firma Wiertz Company wybrała współpracę z ubezpieczycielem HollandZorg. Dużą zaletą jest tu możliwość bezpośredniego zgłoszenia Cię do ubezpieczenia i przeprowadzenia Cię przez procedurę ubiegania się o ewentualny dodatek zdrowotny. Oczywiście pozostaje też możliwość samodzielnego zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego, bez pośrednictwa Wiertz Company.

Skontaktuj się z nami