Prinsjesdag 2018: de 10 belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen

Prinsjesdag 2018: de 10 belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen

De Nederlandse economie is vooruit aan het sprinten en de werkloosheid blijft verder dalen. Het kabinet was positief gestemd op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Hieronder hebben we tien belangrijke onderwerpen uit de begroting uitgelicht!

1. Verdere daling werkloosheid
De werkloosheid daalt volgend jaar verder naar 320.000 personen. Dat is 3,5% van de beroepsbevolking. Daarmee komt de werkloosheid uit op het laagste niveau sinds 2001.

2. Wet Arbeidsmarkt in Balans
In het najaar van 2018 gaat het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) naar de Tweede Kamer. Hierin staan maatregelen voor flexibele arbeid, het ontslagrecht en de financiering van de WW. De WAB moet het onder andere gemakkelijker maken om een vast contract aan te bieden en bijdragen aan een verdere verlaging van de werkloosheid.

3. Compensatie transitievergoeding
Werkgevers vinden het lastig om vaste contracten te geven; ze ervaren de nodige drempels. Vooral kleine werkgevers zien regels rondom ziekte en verplicht betalen van een ontslagvergoeding als risicovol en belastend. Om het MKB toch zo ver te krijgen dat er meer vaste banen worden aangeboden, heeft het kabinet het volgende in petto: de compensatie van de transitievergoeding in het geval van een ontslag vanwege een reorganisatie, pensionering of ziekte.

4. Verhoging wettelijk minimumjeugdloon
Vorig jaar is besloten om een stapsgewijs het wettelijk minimumjeugdloon te verhogen. Per 1 juli 2019 krijgen werknemers vanaf 21 jaar (in plaats vanaf 22 jaar) recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog. Het minimumjeugdloonvoordeel (ook wel Jeugd-LIV genoemd) compenseert werkgevers vervolgens voor deze loonkostenstijgingen.

5. Uitbreiding geboorteverlof
In de begroting is er ook aandacht voor het plan voor uitbreiding van het geboorteverlof. De partner van de moeder krijgt in het eerste half jaar recht op zes weken geboorteverlof. Het adoptie- en pleegzorgverlof gaat van vier naar zes weken.

6. Invoering herziene Detacheringsrichtlijn
Uiterlijk 30 juli 2020 wordt de herziene Detacheringsrichtlijn ingevoerd, die onder andere een gewijzigde definitie van loon bevat. Zo krijgen gedetacheerde werknemers na één jaar detachering recht op de arbeidsvoorwaarden van het gastland. Dit geldt overigens niet voor ontslag en het aanvullend pensioen.

7. Aanpassing van het pensioenstelsel
Een verandering van het pensioenstelsel is hard nodig, heeft het kabinet geconcludeerd. Anders verliest ze de aansluiting bij de veranderende arbeidsmarkt en neemt het draagvlak voor het stelsel langzaam af. Het kabinet wil enkele sterke elementen behouden, zoals de collectieve uitvoering die zorgt voor lage kosten. De Sociaal Economische Raad heeft van het kabinet het verzoek gekregen om advies uit te brengen over het pensioenstelsel.

8. Leasefiets
Een aantrekkelijke fiscale regel is het initiatief om de (elektrische) fiets van de zaak eenvoudiger mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om 7 procent van de nieuwwaarde van de fiets op te tellen bij het inkomen. Net als bij de auto van de zaak, wordt belasting betaald over de bijtelling.

9. Vervanging Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
Het kabinet werkt in 2019 verder aan de vervanging van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), waarmee schijnzelfstandigheid tegen moet worden gegaan.

10. Campagne beroepsziekten
Het kabinet gaat een meerjarige campagne opzetten om beroepsziekten terug te dringen. Daarnaast moet het voor werknemers die ziek zijn door hun werk sneller en gemakkelijker worden om een schadevergoeding te claimen. Dit moet werkgevers stimulering om te zorgen voor meer bescherming.