Prinsjesdag: 5 belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen

Prinsjesdag: 5 belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen

De Nederlandse economie draait op volle toeren en de werkloosheid staat op het laagste punt sinds tien jaar. Positiviteit alom tijdens de derde dinsdag van september,  Prinsjesdag. Hieronder hebben wij 5 belangrijke onderwerpen uit de begroting voor 2018 op een rij gezet!

1. Daling werkloosheid zet zich voort
De huidige ontwikkeling van de arbeidsmarkt is rooskleuriger dan voorspeld. De werkloosheid kent een daling van 1,7 procent: van 6 procent in 2016 naar 4,3 procent in 2018. Dit is het laagste punt sinds 2008. Hetzelfde geldt voor de werkgelegenheidsgroei: deze ligt in 2017 op het hoogst sinds 2008. Er zijn het afgelopen jaar bijna 200.000 banen bijgekomen!

2. Minimum jeugdloon stijgt
Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Vanaf 1 juli 2019 zullen de werknemers vanaf 21 jaar recht hebben op het volledige minimumloon. Daarnaast stijgt het salaris van de werknemers tussen 18 en 21 jaar verder om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

3. Werkgevers met jeugd-LIV ontvangen tegemoetkoming
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming aanvragen voor jongeren van 18 t/m 21 jaar: het jeugd-LIV (lage-inkomensvoordeel). De tegemoetkoming moet bedrijven een stimulans geven om meer jongeren aan te nemen en compenseert de werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Voor werknemers van 22 jaar kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen via het LIV.

4. Loonkostenvoordeel wordt de nieuwe premiekorting
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers geen gebruik meer maken van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Daarvoor in de plaats komen vanaf 2018 loonkostenvoordelen (LKV’s). Het jaarlijkse maximumvoordeel dat hieraan valt te behalen is 6000 euro. Deze nieuwe methode is gemakkelijker, steviger en minder fraudegevoel. Ook lost hij de verzilveringsproblematiek voor voornamelijk kleine bedrijven op. De LKV’s (en het minimumjeugdloonvoordeel) over 2018 worden vervolgens uitbetaald in 2019.

5. Arbeidsmarkt ontmoet integratie
Tot op heden blijft de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond achter bij andere groepen. Om de arbeidsdeelname van migranten te verhogen en ze te binden aan de Nederlandse samenleving, is besloten om ze vanaf 1 oktober 2017 de Nederlandse rechten, plichten en waarden te laten leren en daarna een participatieverklaring te laten ondertekenen.