Project HaCo: leerlingen actief aan de slag met hun toekomst

Project HaCo: leerlingen actief aan de slag met hun toekomst

In 2017 liepen maar liefst 106 HAVO-leerlingen van Charlemagne College Eijkhagen uit Landgraaf een driedaagse snuffelstage bij een bedrijf. Het doel: voorbereid worden op een vervolgopleiding en de werkgevers waar je daarmee terecht kunt. Thei Jacobs: ‘Het belangrijkste is dat scholieren bewust bezig zijn met hun toekomst en vervolgopleiding.’

Uitvalgegevens van HBO-opleidingen in Nederland maken duidelijk dat er voor studiesucces meer nodig is dan goede cijfers voor afzonderlijke vakken. Dit geldt in het bijzonder voor HAVO-leerlingen. Het Charlemagne College Eijkhagen in Landgraaf speelt hier sinds 2016 op in door scholieren al in een vroeg stadium kennis te laten maken met potentiële werkgevers, de lokale arbeidsmarkt en de competenties die nodig zijn om na het afronden van school succesvol aan het werk te gaan. Met het programma ‘Havisten Competent’ (of kortweg ‘HaCo’)  gaan leerlingen actief aan de slag met hun eigen toekomst en oriënteren ze zich op het HBO. In klas 3 en 4 lopen ze stages die hen helpen de juiste keuzes te maken. In 2017 namen maar liefst 106 HAVO-leerlingen van Charlemagne College deel aan het programma.

Kennis maken met werk
Thei Jacobs, docent wiskunde, is coördinator van deze aanpak. ‘Leerlingen hebben tegenwoordig steeds meer te kiezen. Het aanbod van vervolgopleidingen is enorm. Daarbij merken we dat HAVO-leerlingen nog onvoldoende bezig zijn met wat ze willen na de HAVO en de vervolgopleiding. HaCo is bedoeld om ze op een hele concrete manier kennis te laten maken met het werkende leven en de competenties die daar gevraagd worden.’

Wiertz Company ondersteunt het Charlemagne College en zoekt actief mee naar bedrijven, instellingen en/of organisaties die door HAVO-4 leerlingen benaderd mogen worden voor een stageperiode van twee, maximaal drie dagen in  twee periode van vier weken. Periode 1 is van 15 januari t/m 9 februari 2018 en de tweede periode is van 26 maart t/m 20 april. De bedoeling van deze stage is om de stagiair(e) een zo breed mogelijk beeld van het stagebedrijf te laten krijgen. ‘Het belangrijkste is dat scholieren bewust bezig gaan zijn met hun toekomst’, aldus Jacobs.

Aan het woord twee leerlingen: Inge Schmit en Tom Debets.
Inge: ‘Ik vond het fijn om toch wat sturing te hebben in de richting die ik moest kiezen, hoewel ik eigenlijk al een beetje wist welk profiel ik wilde kiezen. Ik ben goed geïnformeerd over de verschillende profielen en heb dus ook een goede keuze gemaakt.’

Tom: ‘Ik vond de HaCo-lessen zeer nuttig. Ze hebben me geholpen met  besluiten welke richting op te gaan op basis van mijn zwakke en sterkte punten. De opdrachten waren heel afwisselend, sommige in groepsverband, andere juist individueel.’

Meewerken aan HaCo?
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@wiertzcompany.com, zodat wij dit fraaie, lokale initiatief samen met u kunnen ondersteunen. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met Thei Jacobs: etm.jacobs@charlemagnecollege.nl.