Regionale arbeidsmarktprognose 2018-2019: hoe scoort Limburg?

Regionale arbeidsmarktprognose 2018-2019: hoe scoort Limburg?

De economische groei houdt aan in 2019, met positieve gevolgen voor de arbeidsmarkt als gevolg. In de Regionale Arbeidsmarktprognose 2018-2019 staan de ontwikkelingen per regio. Hoe doen Noord-, Midden- en Zuid-Limburg het komend jaar?

Banengroei in Limburg blijft achter bij landelijk gemiddelde
Het aantal banen van werknemers in Nederland neemt in 2019 met 1,4% toe. De toename van de werkgelegenheid is het minst sterk in decentrale arbeidsmarktregio’s. Zuid-Limburg (0,3%), Midden-Limburg (0,3%) en Drenthe (0,4%) noteren de laagste groei van heel Nederland. Als reden worden de achterblijvende bestedingen in Midden- en Zuid-Limburg genoemd. Daarnaast neemt  bevolkingsomvang minder snel toe of vertoont zelfs krimp.

Lagere groei beroepsbevolking, maar participatiegraad in Limburg stijgt
De beroepsbevolking neemt in 2019 in alle arbeidsmarktregio’s toe, het meest in Groot-Amsterdam (1,9%) en Midden-Utrecht (1,5%). Noord-, Midden- en Zuid-Limburg blijven achter (1%).

De participatiegraad, het deel van de beroepsbevolking dat wil werken (15-75 jaar), neemt in alle regio’s toe. De bevolking van 15-75 jaar krimpt in Limburg, maar door de stijging van de particiaptiegraad neemt de beroepsbevolking toch toe, alhoewel in Midden- en Noord-Limburg zeer beperkt.

Daling WW-uitkeringen in alle regio’s
De daling van de WW-uitkeringen zet door in 2019. Landelijk verwacht het UWV een afname van maar liefst 12%. De WW-percentages (uitkeringen afgezet tegen de beroepsbevolking) dalen verder.

De daling in Limburg zet ook door. Noord-Limburg (-12%) scoort gelijk aan het landelijk gemiddelde, Midden-Limburg (10%) en Zuid-Limburg (-11%) zitten daar net onder.

In 2019 verwacht UWV dat 2,8% van de de Nederlandse beroepsbevolking een WW-uitkering heeft. Zuid-Limburg zit precies op dat landelijk gemiddelde, Midden-Limburg (2,9%) er vlak boven. Noord-Limburg (3,2%) scoort beduidend minder.

Arbeidsmarktprognoses van UWV schetsen verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Periodiek brengt UWV arbeidsmarktprognoses uit om overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties en het bedrijfsleven te informeren over de verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het volledige rapport ‘Regionale Arbeidsmarktprognoses 2018-2019’ is hier te lezen.


Lees verder: 
De Wet Arbeidsmarkt in Balans komt eraan. Lees hier de 10 hoofdpunten en de gevolgen voor werkgevers!

Wiertz Company lanceert samen met Goal043 ‘All Aboard Now’. Deze onboarding game richt zich op het boeien, binden en informeren van (nieuwe) medewerkers in de periode vanaf kennismaking tot en met de eerste werkweek.