Samen consequent aan succes bouwen

Samen consequent aan succes bouwen

Wiertz Company werkt vanuit een Rijnlandse visie. Met de blik op de toekomst. Daarbij hoort de overtuiging dat een bedrijf alleen op de lange termijn gezond kan zijn als de omgeving waarin ze opereert dat ook is. Eén van de manieren waarop Wiertz Company daar vorm aan geeft is middels Wiertz Foundation.

Bijdrage leveren aan omgeving
Wiertz Foundation streeft ernaar niet alleen met financiële middelen maar ook door tijdsinvestering, kennis- en netwerkdeling een stevige bijdrage te leveren aan haar omgeving. Dionne Wiertz-Bück (middelste op de foto), voorzitter van de goededoelenstichting van Wiertz Company, geeft aan: “Wij hechten er waarde aan om onze verantwoordelijkheid op maatschappelijk gebied te nemen. Zo zijn we in 2006 Wiertz Foundation gestart. Ik ben er bijzonder trots op dat we in de afgelopen jaren zo veel mooie projecten hebben mogen ondersteunen.”

Werk en cultuur
De reikwijdte van Wiertz Foundation rust op twee pijlers: ‘Werk’ en ‘Cultuur’. “Zo omarmen we initiatieven die de afstand tot de arbeidsmarkt of duurzame inzetbaarheid ondersteunen”, stelt Dionne. “Ook cultuur, als belangrijk smeermiddel voor maatschappelijk welbevinden, is als vanzelfsprekend tot pijler gekozen.”

Met name op het gebied van muziek wordt veel ondersteuning geboden. Naar elkaar luisteren en samen spelen zijn belangrijke elementen voor een gelukkige samenleving. Zo wordt samen consequent aan succes gebouwd.

Niet alleen vanuit Wiertz Foundation, ook commercieel draagt Wiertz Company nog vele verenigingen een warm hart toe middels sponsorbijdragen en bijvoorbeeld bestuurslidmaatschappen. Plekken waarop de medewerkers, klanten en flexcollega’s elkaar ook weer tegenkomen. Zo is de cirkel mooi rond en worden successen gevierd op zowel commercieel als maatschappelijk gebied. “Mooier kun je het niet hebben”, besluit Dionne.

Mocht u aanvragen hebben of aanvragers kennen voor een ondersteuning vanuit Wiertz Foundation, kijk dan op onze website voor het aanvraagformulier: www.wiertzfoundation.com.


Wilt u meer artikelen lezen uit ons nieuwe Sociaal Jaarverslag?
Bestel hem hier of lees editie 2019 online.