TOFA-regeling open voor flexkrachten

TOFA-regeling open voor flexkrachten

Sinds 22 juni kunnen werknemers met een flexibel contract gebruikmaken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA).

De TOFA is bedoeld voor flexkrachten die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor maart t/m mei 2020.

Als je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen hebt over de TOFA, dan kun je op werkdagen contact opnemen met ons coronaloket via vragenovercorona@wiertz.com.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming TOFA
Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet je aan al deze voorwaarden voldoen:
– Je was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en je had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
– Jouw sv-loon over februari 2020 was minimaal € 400,-.
– Jouw sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1,-.
– Jouw sv-loon over april 2020 was maximaal € 550,-.
– Jouw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020.
– Je kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in jouw inkomsten.
– Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heb je de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.


Welke inkomsten tellen mee voor het sv-loon? 
Alle inkomsten waarover je belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt, tellen mee voor jouw sv-loon (sociale verzekeringsloon).

Je kunt geen tegemoetkoming TOFA krijgen als je over april 2020 1 of meer van deze uitkeringen of tegemoetkomingen ontving: bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewet-uitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW, een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.

Voldoe je volledig aan bovenstaande voorwaarden? Dan kun je de TOFA regeling online aanvragen via: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/detail/hoe-vraag-ik-de-tegemoetkoming-tofa-aan