Tom Bovens (OR): ‘Wij zijn als groep, maar ook individueel gegroeid’

Tom Bovens (OR): ‘Wij zijn als groep, maar ook individueel gegroeid’

Tom Bovens is sinds januari 2018 de voorzitter van de Ondernemingsraad (OR) van Wiertz Company. Hij is trots op de ontwikkeling die de OR heeft doorgemaakt: “Wij zijn als groep, maar ook individueel gegroeid als gesprekspartner. We hebben daarnaast echt een bredere blik op de organisatie ontwikkeld.”

Van interne ombudsman naar volwassen Ondernemingsraad
Van de vijf medewerkers die in de zomer van 2017 gekozen werden in de eerste OR, had niemand eerdere ervaring met een Ondernemingsraad. Het was dan ook even zoeken in het begin, geeft voorzitter Tom Bovens aan: “Aanvankelijk was het ook voor onze collega’s niet helder wat de rol van een Ondernemingsraad is binnen een organisatie. We werden nog wel eens als een soort interne ombudsman gezien.“

Dat veranderde in de loop van 2018. Niet alleen een cursus, ook de opstelling van Managing Director Roger Holtus hielp de leden van de Ondernemingsraad te groeien in hun rol. “Roger is een ervaren bestuurder, dat merk je aan alles. Dat heeft ons zeker geholpen bij het bepalen van onze positie. We weten nu wat er bij ons hoort en wat niet.”

Trots op de ontwikkeling
Tom is trots op de ontwikkeling die de Ondernemingsraad heeft doorgemaakt: “Wij zijn als groep, maar ook individueel gegroeid als gesprekspartner. We hebben daarnaast echt een bredere blik op de organisatie ontwikkeld.” De door de OR geschreven en gepresenteerde voorstellen, werden goed ontvangen, aldus Tom. “Wij zijn in 2018 actief betrokken door de organisatie bij het vormgeven van het nieuwe HR-beleid. Dat is uiteraard een product van HR, maar voelt als een co-creatie.”

De OR als cultuurbewaker
Tom ziet voor de OR in 2019 ook een rol als cultuurbewaker weggelegd. “Wiertz Company blijft sterk groeien. Zaak is dat we dat doen met behoud van eigen identiteit. Dat is een onderwerp dat we blijven bespreken met de organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat een goed functionerende OR bijdraagt aan het succes van Wiertz Company.”

Ondernemingsraad in 2018
De Ondernemingsraad bestond in 2018 uit Tom Bovens (voorzitter), Ghislaine Monsewije, Nienke Bulstra, Dirk-Jan Bok en Rob Schneider. Er waren vier bijeenkomsten van de OR met de Managing Director. Tijdens de vergaderingen werd onder meer overleg gevoerd over de arbeidsvoorwaarden,  het bonusbeleid en de aanpassing van de werktijden. Ook heeft de OR in 2018 over algemeen lopende zaken gesproken met de voorzitter van de Familieraad. De Ondernemingsraad kwam in 2018 in totaal tien keer bijeen.

 


Wie zijn wij?
Wiertz Company is een familiebedrijf dat zich sinds de oprichting in 1997 tot een vooraanstaande speler op de Zuid-Nederlandse flexmarkt heeft ontwikkeld. Met bijna 100 collega’s en labels die voorzien in alle mogelijke personeelsbehoeftes werken we dagelijks aan het gelukkig maken van werkgevers en werknemers, waarbij oprechte persoonlijke aandacht altijd het uitgangspunt is. Wij geloven dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt!

Interesse?
Neem voor een vrijblijvende afspraak gerust contact op met Nadine Drescher of Fabienne Sterk: 045-5639248/ 06-33330836.

Wij zijn ook via WhatsApp bereikbaar: 06 105 468 29