Tweede Kamer wil onderscheid markt en overheid Banenafspraak opheffen

Tweede Kamer wil onderscheid markt en overheid Banenafspraak opheffen
De Tweede Kamer heeft 9 oktober een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om markt en overheid gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor de vervulling van de Banenafspraak. De precieze gevolgen van deze banenmotie worden pas duidelijk bij de precieze invulling ervan.

Als het betekent dat overheids- en marktwerkgevers echt samen de schouders onder de Banenafspraak zetten, biedt het opheffen van het onderscheid kansen om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De afspraak om in totaal 125.000 extra banen te realiseren, blijft staan. Een groot deel van de extra banen is afgelopen jaren gerealiseerd door de uitzendbranche. Nog voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de uitwerking van het voorstel van het brede offensief bekendgemaakt. Daarin zal ook de nadere uitwerking van de nieuwe werkwijze voor de Banenafspraak worden uiteengezet.De brief van staatssecretaris Van Ark op de motie banenafspraak vindt u hier.Bron: ABU


Lees verder:
De Nederlandse economie floreert en de werkloosheid blijft verder dalen. Het kabinet was positief gestemd op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. We hebben de tien belangrijkste onderwerpen uit de begroting uitgelicht.

Wiertz Company heeft een raamovereenkomst voor drie jaar gesloten met internetapotheek DocMorris. Beide partijen bekrachtigen hiermee hun huidige samenwerking tot en met 2021.