Constructie/Plaatbankwerker – Venray

Als Constructie/Plaatbankwerker zul je dagelijks bezig zijn met het aan de hand van werkorders en tekeningen MIG/MAG en TIG lassen van stalen, rvs en aluminium plaatwerkproducten binnen de gecalculeerde uren. Je signaleert tijdig afwijkingen en zoekt oplossingen om afwijkingen te voorkomen. Je meldt urenoverschrijding aan de teamcoach.
Werkzaamheden/verantwoordelijkheden:
· toepassen van nieuwe lastechnologieën.
· Instellen van benodigde lasapparatuur.
· Afwerken van producten (oppervlaktebehandeling) volgens specificaties.
· Bewerken van plaatmateriaal door middel van o.a. boren, tappen, afbramen, felsen en stiftlassen aan de hand van werkorders en tekeningen.
· Instellen van de benodigde machines en gereedschappen.
· Controleren of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen volgens normen en tekeningen, o.a. door het nameten van de producten met behulp van meetgereedschappen en visuele kwaliteitscontrole.
· Verrichten van dagelijks onderhoud aan de machines en gereedschappen.
· Optimaliseren van bestaande las- en bankwerkprocessen, in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht. Adviseert en overlegt daarvoor, indien nodig, met werkvoorbereiding.
· Inschakelen TD voor storingen.
· Zorgen voor een veilige werkwijze voor zichzelf en voor anderen.
· Naleven van alle voorschriften en procedures.
· Optimale benutting van materialen, middelen en tijd.
· Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden.
· Bespreken van de voortgang van de werkzaamheden en optredende problemen met de teamcoach.
· Afstemmen van de tussentijdse controles met de Afdeling Kwaliteit.
· Uitwisselen van informatie bij het ophalen van gereedschappen en hulpmiddelen met de afdeling Expeditie.
· Kiezen van methode en te hanteren gereedschappen bij het pasmaken van onderdelen.
· Beoordelen van de noodzaak tot het eventueel vervaardigen van hulpgereedschappen.
· Oplossen van afwijkingen in maatvoering.
· Maatvoering volgens opgegeven specificaties.
· Passend maken van onderdelen in verband met eisen te stellen aan de lasnaden.
· Op een veilige manier werken met onderdelen voor zwaar constructiewerk.
· Tijdig signaleren van de noodzaak tot lassen in verband met bereikbaarheid.
· In goede staat houden van de te gebruiken gereedschappen.
· Naleven van veiligheids-, arbo-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften.

Functie-eisen

· LBO+ werk- en denkniveau in de richting Metaal.
· Meerdere jaren ervaring in las- en bankwerkzaamheden.
· Kennis van de MIG/MAG en TIG lastechnieken ten behoeve van staal, rvs en aluminium.
· Kennis en inzicht van vervormingen ten gevolge van lasprocessen.
· Tekening lezen.
· Kennis van vorm- en plaatstoleranties.
· Zelfstandig kunnen opereren.
· Kwaliteitsgericht kunnen denken en handelen.

Locatie

Venray

Uren per week

40 uur

Werktijden

2 ploegen

Contact

Michèle Spijkers
Hofstraat 7, 5801 BJ Venray
Telefoonnummer: 0478 516747
E-mailadres: venray@wiertz.com