Coördinator Facilitaire Dienstverlening – Landgraaf

Als coördinator geef je operationele leiding aan de medewerkers en coördineer je de afdeling(en). Je levert een bijdrage aan het operationele beleid. Je dagelijkse werkzaamheden zijn:

- het toetsen van de haalbaarheid van de uitvoering van werkzaamheden binnen de facilitaire dienstverlening
- het aandragen van informatie, die een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de bewonersgerichte producten
- het stimuleren tot de gewenste houding van medewerkers met betrekking tot de klangerichtheid en acceptatie van individuele verantwoordelijkheid
- het inventariseren/ signaleren van behoeften van de medewerkers met betrekking tot scholing en functieverandering
- het zorgdragen voor een goede communicatie
- het bewaken en stimuleren van een efficiënte en effectieve inzet van middelen
- het informeren van de manager omtrent de deaglijkse gang van zaken op de afdeling
- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
- het beheren en coördineren van voorraad.
- het zorgdragen voor in- en externe (financiële) doorbelastingen/ facturen.

Functie-eisen

Als coördinator van de Facilitaire dienstverlenig ben je verantwoordelijk voor het oraniseren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden binnen de Facilitaire Dienstverlening.

- je hebt een mbo4 niveau diploma op het gebied van facilitaire dienstverlening
- je hebt ruime ervaring met het coördineren en uitvoeren van de facilitaire dienstverlening
- je beschikt over overtuigingskracht bij het aansturen van medewerkers en bji het hebben van in- en externe contacten
- je beschikt over het diploma sociale hygiëne/ HACCP(risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen)
- integriteit en betrouwbaarheid vereist vanwegen het beschikken over vertrouwelijke informatie en documenten

Contact

Ramona Schulteis
Hoofdstraat 97, 6372 CR Landgraaf
Telefoonnummer: 045 5311135
E-mailadres: landgraaf@wiertz.com