Vier tips om een prettige online werkcultuur te creëren

Vier tips om een prettige online werkcultuur te creëren

Een aangename werkcultuur zorgt over het algemeen voor minder stress en een hogere werktevredenheid en productiviteit. Door de coronacrisis hebben veel bedrijven moeten nadenken over hoe ze hun cultuur ook virtueel/online willen vormen en uitdragen. Met de volgende vier tips zet u de eerste stappen in de juiste richting.

1. Maak het onderdeel van uw missie
Is er al sprake van een bedrijfsmissie binnen uw organisatie? Zorg ervoor dat u er ook een weet te formuleren als het gaat om uw online werkcultuur. Of maak een combinatie van beiden, waarin zowel de fysieke als online aspecten naar voren komen.

Indien u nog geen missie voor uw bedrijfscultuur heeft, kunt u deze onder meer opstellen door een lijst te maken waarin u noteert welke waarden en interesses uw medewerkers onderling delen. Daar kunt u beschrijven hoe uw organisatie deze waarden en interesses omarmt, zowel in de fysieke wereld als in de online (werk)omgeving.

2. Zorg voor een cultuur waar gedeeld leiderschap ontstaat
Als er online afdelingen moeten worden gemanaged, is het belangrijk om niet alleen maar te zenden en een to-do-lijst aan te leveren. Nee, er moet ook ruimte worden gelaten voor individuen om het team vooruit te helpen. Oftewel: bied uw medewerkers de mogelijkheid om de kar te trekken.

Er bestaat namelijk een grote kans dat werknemers zich alleen maar aan hun eigen taken houden als er geen opties zijn om initiatief te tonen. En medewerkers die alleen hun eigen taken afvinken, zorgen niet daadwerkelijk voor een positievere werkcultuur. In de meeste gevallen zorgt dit solistische gedrag er juist voor dat er afbreuk aan wordt gedaan.

U kunt dit als organisatie onder meer ondervangen door een mentor aan te stellen voor elke nieuwe medewerker. Deze mentor is een teamgenoot van de nieuwe collega, en heeft bij voorkeur enorm veel werkervaring binnen uw bedrijf. Naast vraagbaak en kompas dient de mentor ook een teambuildingsoefening voor de nieuwe collega te bedenken. Een uitgelezen kans voor teamleden om boven zichzelf uit te stijgen en zich (mogelijk) te ontwikkelen richting een managementrol.

3. Zoek buddy’s en maak ze ambassadeurs
Het inzetten van een mentor-/buddysysteem stimuleert het onderlinge vertrouwen en de communicatie binnen afdelingen. Als er continu op afstand wordt gewerkt van elkaar is de kans groot dat er alleen maar over werk wordt gesproken. Alleen maar praten over onderwerpen zorgt er echter niet voor dat er meer vertrouwen en sterkere onderlinge banden ontstaan. Om het sociale kantoorleven daarom ook virtueel zo goed mogelijk te kopiëren, is het raadzaam om random buddy’s aan elkaar toe te wijzen die sociale tijd met elkaar krijgen toegewezen.

4. Maak gebruik van 1-op-1-meetings
Last but not least: blijf ook persoonlijke (online) een-op-een-meetings inplannen, zodat iedere medewerker zich écht onderdeel voelt van uw bedrijfscultuur. Zo werkt een-op-een-contact het beste op vaste (overleg)momenten. Als werknemers bijvoorbeeld weten dat ze om de zes weken een overleg met hun leidinggevende hebben, kunnen ze vooruitplannen op de belangrijke onderwerpen die in dit soort meetings voorbijkomen. Luister in dit soort gevallen oprecht en met volle aandacht, en bied waar mogelijk actief ondersteuning, zodat merkbaar is dat deze overleggen ook daadwerkelijk impact hebben. Betrokkenheid creëert tenslotte een rendabele werkcultuur.