Vier tips voor het goed afwijzen van kandidaten

Vier tips voor het goed afwijzen van kandidaten

Het is voor u als werkgever heel belangrijk om de juiste mensen aan te nemen. Maar kandidaten op een goede manier afwijzen is net zo belangrijk. Over het algemeen solliciteren meer kandidaten op een vacature dan u uiteindelijk in dienst neemt. In dit artikel geven we u vier tips voor het correct afwijzen van kandidaten.

1. Vermijd ‘ghosting’
De grootste ergernis van kandidaten is dat ze na hun sollicitatie helemaal niets meer horen van de werkgever. Het klinkt ongeloofwaardig, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, maar toch komt het helaas te vaak voor. Hier is zelfs een aparte term voor in het leven geroepen: ‘ghosting’.

Natuurlijk heeft u het als werkgever druk en wordt er soms vanuit gegaan dat kandidaten de boodschap wel begrijpen als ze niets meer horen. Tijd is kostbaar en er moet nog zoveel worden gedaan. Zeker als het om grote aantallen vacatures en sollicitanten gaat, is het risico groot dat u de afgewezen kandidaten uit het oog verliest.

2. Bied de kandidaat duidelijkheid
Onzekerheid geldt voor veel mensen als een bron van stress. Ben daarom altijd duidelijk en open in uw communicatie. Of het nu gaat om een positief of negatief bericht; zorg altijd zo snel mogelijk voor een terugkoppeling. Als duidelijk is dat een sollicitant niet de juiste persoon is voor de baan, zeg dit dan direct. Daarmee zorgt u voor duidelijkheid en verkort u de periode van onzekerheid, waardoor de kandidaat uiteindelijk het hoofdstuk kan afsluiten en zijn blik weer vooruit kan richten.

3. Wees altijd persoonlijk
Zorg dat je kandidaten altijd een persoonlijk bericht stuurt, ook de sollicitanten die het niet zijn geworden. Als het bijvoorbeeld om weinig sollicitanten gaat, kunt u iedereen bellen. Heeft u daarvoor geen tijd, of gaat hem om veel kandidaten, kunt u altijd nog een e-mail sturen. Bedenk daarbij: hoe persoonlijker uw reactie, des te beter zal de kandidaat het ontvangen. Als uw organisatie gebruikt van een recruitmentsysteem, kunt u voor uw afwijzingen heel makkelijk standaard e-mails inrichten in uw sollicitatieprocedure. De persoonlijke touch moet wel altijd blijven, ook al u gebruikmaakt van e-mail templates. Het beste kunt u dan gepersonaliseerde velden toevoegen en, indien nodig, het bericht aanvullen met op maat gesneden details.

4. Blijf de kandidaat volgen
Laat het niet bij een simpele afwijzing. Achter iedere sollicitant schuilt een mens die bij uw bedrijf graag aan de slag zou willen gaan. Het minste wat u kunt doen is de kandidaat bedanken voor zijn tijd en belangstelling. Geef daarnaast aan waarom de keuze niet op hem is gevallen en wens heb succes in zijn verdere carrière.

Komt de kandidaat in de toekomst wellicht in aanmerking voor een functie? Gooi dan niet direct de deur uit: nodig hem uit nogmaals bij u te solliciteren als de juiste vacature voorbijkomt. Indien uw organisatie over een vacature-alert beschikt, biedt de kandidaat dan de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken zodat hij op de hoogte blijft carrièremogelijkheden binnen uw organisatie.