Vijf juridische tips voor uw onderneming

Vijf juridische tips voor uw onderneming

Wiertz Company bestaat 20 jaar! Ook bij ZUID juristen vieren wij daarom feest en kunnen wij dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom trakteren wij via deze weg alvast op vijf juridische tips die bruikbaar zijn voor uw onderneming! Doe er uw voordeel mee!

1.       Let op de arbeidsovereenkomst

Zorg voor een arbeidsovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen en die bovendien bepalingen bevat die in uw specifieke situatie van belang zijn. Laat uw arbeidsovereenkomst opstellen en checken door een professional.

2.       Zorg voor schriftelijke overeenkomsten

Ga overeenkomsten schriftelijk aan. Zeker in het zakelijk verkeer is het van belang dat overeenkomsten schriftelijk worden aangegaan. Vertrouw niet alleen op de blauwe ogen van uw zakenpartner, maar zet gemaakte afspraken op papier.

3.       Doe uzelf niet tekort, zorg voor heldere betalingsvoorwaarden

Goede betalingsvoorwaarden zijn van belang. Vermeld (eventueel als onderdeel van uw algemene voorwaarden) welke betalingstermijnen u hanteert en wat de gevolgen zijn als uw klant zich niet aan deze termijn houdt.

4.       Houd rekening met algemeen verbindend verklaarde cao’s

Is in uw branche een cao van toepassing? Zo ja, is deze ook algemeen verbindend verklaard? Algemeen verbindend verklaarde cao’s zijn ook van toepassing op bedrijven die geen lid zijn van één van de cao-partijen. Houd daarmee rekening bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.

5.       Ontvang de auteursrechten

Indien u opdracht geeft aan derden voor het ontwerpen van uw huisstijl of het inrichten van een website zorg dan dat de daarop rustende auteursrechten aan u worden overgedragen. Als u dat niet doet, blijven deze rechten bij de ontwerper en kunt u een en ander niet zomaar gebruiken.

Het is al lastig genoeg! Neem gerust geheel vrijblijvend contact op met ZUID juristen.