Waarom uw algemene voorwaarden laten controleren?

Waarom uw algemene voorwaarden laten controleren?

Algemene voorwaarden; bijna elke ondernemer heeft ze. Maar de vraag is hoelang al? Waarschijnlijk heeft u uw algemene voorwaarden bij de start van uw bedrijf opgesteld en daarna aan de kant gelegd, u gebruikt ze dus waarschijnlijk al jaren. Waarom is het zo belangrijk om uw algemene voorwaarden te controleren? Wij leggen het u graag uit.

Bescherming bieden
Algemene voorwaarden worden vaak opgesteld door gebruik te maken van voorbeelden die beschikbaar zijn via internet. Of door de voorwaarden van een soortgelijk bedrijf met diensten te gebruiken. De kans is dus groot dat uw bedrijf zich de laatste jaren heeft ontwikkeld qua diensten, personeel en producten. Weet u dan nu nog wel zeker of deze algemene voorwaarden voldoende bescherming bieden? Uw algemene voorwaarden vormen de basis voor al uw contracten. Dus welk risico loopt u nu? Het voorbeeld van een toeleverancier in de tomatenindustrie laat dit zien.

Dit bedrijf leverde aan tomatentelers slangetjes voor een systeem van druppelbevloeiing in kassen. Door een technische fout met die slangetjes mislukte complete tomatenoogsten. Deze leverancier was volgens zijn eigen leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk, dus zijn verzekeraar keerde niet uit. Het gevolg: het bedrijf ging ten onder aan torenhoge schadeclaims.

Zwarte & grijze lijst
Een heel belangrijk aandachtspunt is of uw voorwaarden niet in strijd zijn met de ‘zwarte & grijze lijst’. Hierin staan de verbodsbepalingen die gelden voor algemene voorwaarden. De bepalingen die in artikel 6:236 BW staan genoemd, worden als onredelijk bezwarend aangemerkt. En de bepalingen in artikel 6:237 BW worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

Wanneer uw algemene voorwaarden hier niet op zijn gecontroleerd, dan is het heel goed mogelijk dat deze in strijd zijn met artikel 236 en/of 237 Boek 6 BW. En daarom niet geldig zijn. Uw algemene voorwaarden beschermen u in dat geval dus niet. Terwijl deze hiervoor juist wel zijn bedoeld!

Algemene voorwaarden check
Werkt u dus al jaren met dezelfde algemene voorwaarden? Dan is het verstandig om ze nu onder de loep te laten nemen door een ZUID jurist! Bekijk hiervoor ons actieaanbod.