Wat als uw werknemer in detentie zit?

Wat als uw werknemer in detentie zit?

Een goede chauffeur van uw bedrijf staat erom bekend een kort lontje te hebben. Niet alleen directe collega’s hebben hier last van, maar ook steeds meer klanten klagen. Na een incident is deze chauffeur gearresteerd en in voorlopige hechtenis gesteld. Hem is mishandeling ten laste gelegd. Gezien het feit dat de officier van justitie een maandenlange gevangenisstraf eist, is het vermoeden dat uw chauffeur gedurende lange tijd niet zal werken. 

Wat kunt u doen? 

Bent u in deze situatie verplicht het loon door te betalen? 

Geen arbeid, geen loon! Volgens de wet is de werkgever niet verplicht het loon door te betalen als de werknemer geen arbeid verricht, indien de oorzaak hiervan voor rekening van de werknemer komt. Het kan de chauffeur verweten worden dat hij zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, omdat hij in detentie zit. Zijn gedrag heeft dit immers veroorzaakt. Detentie komt voor rekening van de werknemer, dat betekent dat u het loon niet hoeft door te betalen.  

Bouwt deze werknemer vakantiedagen op? 

Gelet op de wet bouwt iemand vakantiedagen op over de tijd dat hij loon krijgt, tenzij een van de uitzonderingen genoemd in de wet van toepassing zijn. Detentie valt niet onder een van de uitzonderingen. Waardoor deze werknemer geen vakantiedagen opbouwt over de tijd dat hij in detentie zit en niet kan werken, als gevolg van zijn gewelddadig optreden. 

Kunt u deze werknemer ontslaan? 

Op het moment dat er enkel verdenkingen zijn dat er een strafbaar feit is gepleegd, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet ontbinden. Dit kan pas op het moment dat het hele strafproces is doorlopen en de werknemer is veroordeeld. Het is namelijk niet aan de werkgever om te beoordelen of de werknemer het strafbare feit wel of niet heeft gepleegd. Dit is overigens anders wanneer een van uw werknemers bewezen diefstal heeft gepleegd binnen uw bedrijf. Dan heeft u als werkgever wel bewijs van een strafbaar feit. In het geval van de chauffeur kunt u dus nog niet overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. 

Op het moment dat iemand wel is veroordeeld kan een ontbindingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank. De beoordeling door de rechter is afhankelijk van de zwaarte van het delict, de duur van de gevangenisstraf en de wijze waarop het strafbare feit afstraalt op de werkgever. Hierbij kijkt de kantonrechter ook naar de leeftijd van de werknemer, de duur van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsmarktpositie van de werknemer. Deze beoordeling zal per geval anders zijn. Per geval moet worden onderbouwd waarom van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verwacht dat deze arbeidsovereenkomst voortduurt. 

Advies of meer informatie? 

Heeft u aanvullende vragen over dit onderwerp of een andere vraag over loon bij niet werken, neem dan contact op met legal@wiertz.com.

Doe de legal check Vraag een e-consult aan