Wat is er veranderd per 1 januari 2016?

Wat is er veranderd per 1 januari 2016?

Het afgelopen jaar zijn op arbeidsrechtelijk gebied een aantal belangrijke wetten aangenomen. Wat houden deze wetswijzigingen in? En wat betekent dit precies? Wij hebben enkele interessante wetswijzigingen voor je op een rijtje gezet. Kijk voor een volledig overzicht van alle wijzigingen op ondernemersplein.nl.

Wet Aanpak Schijnconstructies
Per 1 januari 2016 is een deel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van kracht gegaan. Vanaf nu zijn werkgevers verplicht om het deel van het loon, dat gelijk is aan het minimum loon, giraal over te maken. Contante betalingen zijn alleen nog maar mogelijk voor het deel van het loon, dat hoger is dan het minimum loon. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om meer gegevens op de loonstrook te vermelden, zodat deze begrijpelijk is voor werknemers.

Per 1 juli 2016 gaan de laatste onderdelen van Wet Aanpak Schijnconstructies in.

Verhoging minimumloon
Het wettelijk minimumloon gaat omhoog.  De brutobedragen voor medewerkers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband zijn:

  • € 1.524,60 per maand
  • € 351,85 per week
  • € 70 per dag

Wet Flexibel Werken
Werknemers mogen voortaan vragen om de contractuele arbeidsduur, de werktijden en de arbeidsplaats (tijdelijk) aan te passen. Het doel van deze wijziging is om het flexibele werken te bevorderen, zodat werknemers bijvoorbeeld ook meer thuis kunnen werken. Een werknemer mag een half jaar nadat hij dienst is, een wijziging aanvragen. Daarna één keer per jaar. Dit geldt voor alle bedrijven met méér dan 10 werknemers.

AOW-gerechtigde werknemer
Het in dienst nemen van een AOW’er is makkelijker en aantrekkelijker geworden:

  • Werkgevers betalen bij ziekte maximaal 13 weken het loon door. Eerder was dit 2 jaar. Hiermee worden ook de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte beperkt tot 13 weken.
  • De mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te bieden is verruimd. Vanaf nu mag een werkgever een AOW’er 6 tijdelijke contracten aanbieden in een periode van maximaal 4 jaar, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.
  • Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer geldt een opzegtermijn van één maand.
  • Zijn er geen afspraken gemaakt over nadat de werknemers de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch.

Wet Werk en Zekerheid
Vanaf 1 januari 2016 treden de laatste onderdelen van Wet Werk en Zekerheid in werking. De duur van de WW-uitkering wordt stapsgewijs (van 1 januari 2016 tot 1 april 2016) ingekort naar 24 maanden. Ook is de opbouw van de WW-uitkering gewijzigd. Voor de eerste 10 jaar geldt dat een werknemer per jaar één maand WW opbouwt. Daarna bouwt een werknemer een halve maand WW per gewerkt jaar op.

Werkgevers kunnen in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met werknemers afspraken vastleggen over aanvullingen op de WW.

Meer informatie?
Wilt je meer informatie of zijn er vragen over de wetswijzigingen? Neem gerust contact met ons op! Wij staan je graag te woord. Of maak vrijblijvend een afspraak.